Wat is circulariteit?

Circulariteit gaat verder dan het recyclen van producten. Circulariteit draait om het principe dat producten na gebruik worden gebruikt als grondstof voor nieuwe producten of materialen.

Door als bedrijf deel te nemen aan de circulaire economie richt je op het waardebehoud van grondstoffen, onderdelen en producten.
Het doel? Streven naar een wereld zonder afval.

Op dit moment gebruiken we meer grondstoffen dan de aarde ons kan leveren. Dit houdt in dat we slimmer moeten omgaan met onze grondstoffen. De circulaire economie heeft als uitgangspunt dat afval niet bestaat. Ieder product vormt na gebruik grondstof voor nieuwe producten.

In de huidige lineaire economie ligt echter de focus op het produceren, gebruiken en weggooien van producten. Het resultaat? Enorme bergen afval. Juist dit is zonde want deze afvalstromen bevatten materialen die als grondstoffen kunnen dienen voor nieuwe producten. De oplossing ligt in circulariteit of in andere woorden, het sluiten van kringlopen.

Definitie van de circulaire economie:

Linear circular economy v3 Tekengebied 1
Een circulaire economie is een economisch en industrieel systeem dat de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen en het herstellend vermogen van natuurlijke hulpbronnen als uitgangspunt neemt. Hierbij minimaliseert het waardevernietiging in het totale systeem en streeft het waardecreatie in iedere schakel van het systeem na.
WEPA CASESTUDY 025 LR 1

Streven naar een afvalvrij bedrijf

Een van de speerpunten van de circulaire economie is het reduceren van afval. Bedrijven kunnen hierin het verschil maken. Kantoren produceren immers veel afval. Denk aan dagelijks afval zoals kartonnen koffiebekers, verpakkingen, etensresten, schoonmaakmiddelen en (oud) papier.

Daarnaast hebben bedrijven te maken met afvalstromen die wellicht niet dagelijks voorkomen, maar wel een impact hebben. Denk hierbij aan onderhoud, vervanging van een kantoorinrichting of eventuele bouwwerkzaamheden.

Hoe kun je als facilitair manager met jouw bedrijf deelnemen aan de circulaire economie en afval reduceren? Dit begint allereerst door doelstellingen op te stellen rondom duurzaamheid en circulariteit. Daarna kies je bij de inkoop van een product of dienst de oplossing die het mogelijk maakt om de doelstellingen te realiseren. Na inkoop zul je afspraken moeten maken over het gebruik en het traject na het einde van het gebruik om verspilling en waardevermindering te voorkomen.

Tip om te starten met circulariteit

Maak je processen en verbruik inzichtelijk. Wat is je huidige verbruik? Waar kun je op besparen? Waar kun je afval verminderen? Vanuit deze inzichten kun je doelstellingen omtrent circulariteit opstellen.

WHITEPAPER

Van circulaire ambitie naar facilitair beleid

Van circulaire ambitie naar facilitair beleid

Van circulaire ambitie naar facilitair beleid

Facility managers hebben een belangrijke rol in het sluiten van kringlopen en het realiseren van de circulaire ambities van een organisatie. Maar hoe zorg jij ervoor dat het facilitaire beleid daadwerkelijk bijdraagt aan de circulaire ambities?

Download het whitepaper en breng de circulaire ambitie van jouw organisatie naar de praktijk.
Download