FAQ

Vaak gestelde vragen

Op de website vindt u veel informatie over kringlopen, Cradle to Cradle, CO2-neutralisatie en over de BlackSatino wasruimtehygiëne. Als u specifieke vragen hebt over het concept, vindt u de antwoorden wellicht op deze pagina. Hebt u nog vragen over het circulair concept van BlackSatino? U kunt met alle plezier contact met ons opnemen!

Vind de antwoorden op uw vragen:

Ja, de dozen van gerecycled karton zijn Cradle to Cradle-gecertificeerd en de weinige producten die in folie zijn verpakt, zijn gemaakt van volledig recycleerbaar PET.

Zowel Cradle to Cradle als de Blauwe Engel zijn milieulabels of milieukeurmerken - d.w.z. labels waarmee fabrikanten de milieuvriendelijkheid van hun merk of hun producten kunnen aantonen.

De Blauwe Engel - zijn betekenis

Wat hygiënepapier betreft legt de Blauwe Engel sterk de nadruk op de gebruikte grondstoffen (100% recycling-materiaal) en de veiligheid van het product (bijv. bijzonder gering gebruik van schadelijke chemicaliën en een verbod op bleken met chloorgas en optische witmakers - d.w.z. chemische additieven die worden gebruikt om de kleur van het papier lichter te maken).

De producten worden getest op hun efficiëntie. Het label schrijft echter geen emissienormen voor schadelijke stoffen in water en lucht of voor CO2-uitstoot voor. Er zijn ook geen specificaties voor het energieverbruik.
De Blauwe Engel is geen sociaal label; er wordt dus geen rekening gehouden met de arbeidsomstandigheden tijdens de productie.

De Blauwe Engel is zeer bekend in Duitstalige landen, maar internationaal gezien minder.

De criteria voor de Blauwe Engel:
 • Grondstofbesparende vervaardiging van de producten
 • Gebruik van duurzaam geproduceerde grondstoffen
 • Verbruik van minder hulpbronnen tijdens gebruik en verwijdering
 • Vermijding van stoffen die schadelijk zijn voor het milieu of de gezondheid of beperking van dergelijke stoffen tot een minimumniveau
 • Duurzaamheid en repareerbaarheid
 • Recycleerbaarheid
 • Geringe emissie in bodem, water, lucht; weinig lawaai
 • Functionaliteit van hoge kwaliteit
Cradle to Cradle (‘wieg tot wieg’) - de betekenis

Cradle to Cradle is een concept geïnspireerd door de natuur: het doel is een gesloten materiaalkringloop geheel zonder afval. Idealiter dienen producten, processen, gebouwen en zelfs hele steden gecreëerd te worden die veilig zijn voor mensen, gezond voor het milieu en succesvol voor de economie. Cradle to Cradle is een fundamentele aanpak voor een continue en consistente circulaire economie.

Een certificaat (‘Cradle to Cradle Certified™’) wordt toegekend door het Cradle to Cradle Products Innovation Institute. Het wordt alleen verleend aan producten die zijn gemaakt van materialen die onschadelijk zijn voor de gezondheid, veilig voor het milieu en recycleerbaar.

Cradle to Cradle vergelijkt producten niet alleen, maar bestrijkt hun hele waardeketen bij de beoordeling en certificering. Dit milieulabel is dus gericht op integrale duurzaamheid en werkt toe naar een ideale toestand: aan het einde van de levenscyclus van een product moeten alle gebruikte grondstoffen worden teruggevoerd naar een nieuw productieproces of biologisch afgebroken kunnen worden.

Het Cradle to Cradle-milieulabel is internationaal bekend en geaccepteerd. Het certificaat wordt toegekend in vijf niveaus, van Basic tot Platinum. Om te worden onderscheiden moet een product voldoen aan nauwkeurig omschreven minimale criteria voor een niveau in elk van de volgende vijf categorieën:

Cradle to Cradle - de categorieën:
 1. Materiële gezondheid (‘material health’)
 2. Herbruikbaarheid van het materiaal in de technische of biologische kringloop (‘material reutilization’)
 3. Gebruik van hernieuwbare energiebronnen bij de productie (‘renewable energy and carbon management’)
 4. Verantwoord gebruik van water (‘water stewardship’)
 5. Naleving van sociale normen (‘social fairness’)
Kun je de Blauwe Engel en Cradle to Cradle überhaupt vergelijken?

Wat beide gemeen hebben, is dat het labels zijn die milieuvriendelijke producten onderscheiden. Voor beide keurmerken moeten de fabrikanten de nodige bewijzen overleggen of een onafhankelijke audit laten uitvoeren.

De twee milieulabels verschillen echter door hun bereik:

Cradle to Cradle is duidelijk complexer en holistischer georiënteerd. Het omvat het fabricageproces, hergebruik, milieu-emissies en sociale standaards voor een product - en dat gedurende de hele productieketen. Cradle to Cradle is een jong concept dat een nieuwe en innovatieve benadering van producten en productieprocessen vereist: al bij het ontwerp van een product moet worden nagegaan wat er aan het eind van de levenscyclus met het product kan gebeuren. Idealiter genereren Cradle to Cradle-producten geen afval, maar hebben ze hun eigen materiaalcyclus of zijn ze biologisch afbreekbaar.

Daar wordt bij de Blauwe Engel allemaal niet naar gekeken. De Blauwe Engel is in de eerste plaats een belangrijk oriëntatiemiddel voor consumenten. Het vergelijkt concrete producten en onderscheidt onder verschillende producten de variant die het milieuvriendelijkst is.

Bij de productie van BlackSatino hygiënepapier wordt groene stroom gebruikt en worden Gold Standard CO2-credits toegekend. Met deze Gold Standard CO2-credits draagt BlackSatino door middel van projecten bij aan de CO2-reductie. De bereikte vermindering wordt gebruikt voor compensatie. De Gold Standard CO2-credits maken BlackSatino CO2-neutraal.

Voor de productie van BlackSatino dispensers en alle niet-papier vullingen (bijv. zeep) wordt 100% groene stroom gebruikt. Daardoor zijn ze CO2-geneutraliseerd.

BlackSatino beleefde in 2010 zijn introductie op de markt onder de naam Satino Black. Destijds was zwart de enige kleurstof (carbon black) om de dispensers van gerecycled ABS een uniforme kleur te geven zonder het milieu te schaden.

Op 1 januari 2020 werd Satino Black omgedoopt tot BlackSatino. Het begin van een nog duurzamer verhaal van groei en innovatie van een sterk merk.

Zakelijke klanten kunnen BlackSatino hygiëneproducten laten leveren via onder meer schoonmaakbedrijven en gespecialiseerde groothandelaren. Als uw huidige distributiepartner BlackSatino nog niet in zijn assortiment heeft kunt u gewoon contact met ons opnemen. We helpen u graag verder.

Het fabricageproces van BlackSatino is Cradle to Cradle gecertificeerd en CO2-geneutraliseerd. Door zijn uitzonderlijke milieuprestaties draagt BlackSatino bij tot een kleinere ecologische voetafdruk.

Het hygiënepapier is ook gecertificeerd volgens FSC (grondstof oud papier) en EU Ecolabel (productieproces).

De mooie witte en zachte kwaliteit wordt duurzaam bereikt door het gebruik van gerecycled papier van hoge kwaliteit. Dit gebeurt in 3 stappen:

 1. oud papier van kantoren wordt gebruikt als grondstof. Dit papier is van hoge kwaliteit en wit.
 2. Vervolgens worden alle onzuiverheden uit het gerecyclede papier verwijderd. Dit zijn bijvoorbeeld plastic, nietjes en inkt, die onder meer door zeven worden verwijderd.
 3. Tenslotte wordt het gereinigde papier gebleekt. De hiervoor gebruikte additieven zijn getest en erkend als Cradle to Cradle additieven - ze zijn dus absoluut veilig voor mens en milieu.

Neem contact met ons op!

Hebt u nog vragen?

U kunt met alle plezier contact met ons opnemen. Wij zullen proberen uw verzoek zo spoedig mogelijk te beantwoorden.

CONTACT OPNEMEN