Colofon

Informatie volgens § 5 Duitse Telemedia Wet (TMG)

WEPA Professional GmbH
Rönkhauser Str. 26
59757 Arnsberg-Müschede

 

Lokale productievestiging:
Boutestraat 125
6071 JR Swalmen
Nederland

 

Vertegenwoordigd door:

Andreas Nöcker, Martin Rohde, Patrick Schumacher

 

Contact:

Telefoon DE: +49 (0) 2932/ 307 - 0

Telefoon NL: +31 (0) 88 0183 - 000

Fax: +49 (0) 2932/ 307 - 8040

E-mail: info@blacksatino.eu

 

Inschrijving register:

Inschrijving in het handelsregister.

Registerrechtbank: Arnsberg

Registernummer: HRB9243

 

Omzetbelasting:

Identificatienummer voor de omzetbelasting overeenkomstig §27 a Umsatzsteuergesetz:

Duitsland: DE815196516

Nederland: NL0094295554B01

Duitse Kamer van Koophandel nr.: 13029403
D-U-N-S Nr: 41-368-7773

 

Geschillenbeslechting:

De Europese Commissie biedt een platform voor onlinegeschillenbeslechting (ODR):

ec.europa.eu/consumers/odr.

U vindt ons e-mailadres in het impressum hierboven.

Wij zijn niet bereid of verplicht om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumentenzaken.

 

Aansprakelijk voor de inhoud

Als dienstverlener zijn wij volgens § 7 lid 1 van de Duitse Telemedia Wet (TMG) verantwoordelijk voor onze eigen inhoud op deze pagina's in overeenstemming met de algemene wetgeving. Volgens §§ 8 tot 10 TMG zijn wij als dienstverlener echter niet verplicht om doorgegeven of opgeslagen informatie van derden te bewaken of te zoeken naar omstandigheden die wijzen op illegale activiteiten.

Verplichtingen tot verwijderen of blokkeren van het gebruik van informatie overeenkomstig de algemene wetgeving blijven hierdoor onaangetast. Aansprakelijkheid in dit verband is evenwel slechts mogelijk vanaf het tijdstip waarop kennis is verkregen van een concrete inbreuk. Indien wij kennis krijgen van dergelijke inbreuken, zullen wij deze inhoud onmiddellijk verwijderen.

 

Aansprakelijkheid voor links

Ons aanbod bevat links naar externe websites van derden. Op de inhoud daarvan hebben wij geen invloed. Daarom kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor deze externe inhoud. Voor de inhoud van de gelinkte pagina's is altijd de desbetreffende aanbieder of exploitant van de pagina's verantwoordelijk. De gelinkte pagina's werden gecontroleerd op mogelijke wettelijke overtredingen op het moment van het linken. Illegale inhoud was niet herkenbaar op het moment van het linken.

Een permanente controle van de inhoud van de gelinkte pagina's is echter ondoenlijk zonder concrete aanwijzingen van een overtreding van de wet. Indien wij kennis krijgen van overtredingen van de wet zullen wij dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

 

Auteursrecht

De door de exploitant van de website op deze pagina's gemaakte inhoud en werken vallen onder het Duitse auteursrecht. Voor reproductie, bewerking, verspreiding en elke vorm van gebruik buiten de grenzen van het auteursrecht is de schriftelijke toestemming van de respectieve auteur of maker vereist. Downloads en kopieën van deze pagina zijn alleen toegestaan voor particulier, niet-commercieel gebruik.

Voor zover de inhoud van deze pagina niet door de exploitant is gemaakt, worden de auteursrechten van derden in acht genomen. Met name inhoud van derden wordt als zodanig aangeduid. Mocht u desondanks kennis krijgen van een inbreuk op het auteursrecht, dan verzoeken wij u ons daarvan op de hoogte te brengen. Als wij kennis krijgen van inbreuken zullen wij dergelijke inhoud onmiddellijk verwijderen.

 

Opmerking:

Er kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor volledigheid, redactionele of technische fouten, weglatingen, enz. of voor de juistheid van de gegevens. In het bijzonder kan geen garantie worden gegeven voor de volledigheid en juistheid van informatie die via links naar andere pagina’s kan worden bekeken. Aanbieders zijn verantwoordelijk voor hun eigen inhoud die zij beschikbaar stellen voor gebruik in overeenstemming met de algemene wetgeving. Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen deze eigen inhoud en verwijzingen naar inhoud die door andere aanbieders wordt geleverd. De verwijzingen door middel van hyperlinks naar de inhoud van externe websites dienen uitsluitend ter informatie. De verantwoordelijkheid voor deze externe inhoud ligt uitsluitend bij de aanbieder die de inhoud ter beschikking stelt. Alvorens de overeenkomstige verwijzing te plaatsen werden de websites van de andere aanbieders zeer zorgvuldig en naar eer en geweten gecontroleerd. Er kan echter geen garantie worden gegeven voor de volledigheid en juistheid van informatie die via hyperlinks wordt bereikt. De inhoud van de andere websites kan te allen tijde zonder medeweten van de internetredactie van WEPA Professional GmbH worden gewijzigd. Het volgende geldt voor alle links op deze pagina's: wij benadrukken dat wij geen invloed hebben op de vormgeving en de inhoud van de pagina's van andere aanbieders die via links vanaf onze homepage kunnen worden bereikt en dat wij hun inhoud niet als onze eigen inhoud beschouwen. Deze verklaring geldt voor alle pagina's van deze homepage en de daar geplaatste links. Indien WEPA Professional GmbH verwijst naar pagina's waarvan de inhoud aanleiding geeft tot klachten, verzoeken wij u ons hiervan op de hoogte te stellen. De internetredactie van WEPA Professional GmbH behoudt zich het recht voor om de verstrekte informatie zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen.