Facility management

Circulaire economie en facility management

Kwaliteit van het facility management

De nieuwe dimensies van facility management

Binnen facility management speelt circulariteit een steeds belangrijkere rol. Onze maatschappij wordt geconfronteerd met uitdagingen rondom duurzaamheid en het behoud van de natuur voor toekomstige generaties. Facility afdelingen van zowel kleine als grote organisaties kunnen écht impact maken op het reduceren van de voetafdruk van een bedrijf.

Bijvoorbeeld door het bewuster inkopen van duurzame producten, maar ook door het aanpassen van processen binnen de organisatie. Zo kan facility management bijdragen aan het sluiten van kringlopen en het verder verduurzamen van de organisatie.

Als leverancier van hygiënepapier en oplossingen voor sanitaire ruimtes zijn wij graag uw aanspreekpunt als het gaat om de optimalisering van de ecologische, economische en sociaal-culturele en functionele kwaliteit van het facility management:

  • De bescherming van het milieu en het behoud van natuurlijke hulpbronnen is een van onze prioriteiten en de essentie van het merk BlackSatino
  • Wij implementeren de vermindering van levenscycluskosten en het behoud van de economische waarden op basis van het idee van een circulaire economie
  • Het waarborgen van de gezondheid en het comfort is iets waar wij ons op hebben geconcentreerd, niet pas sinds het begin van de pandemie, maar sinds deze tijd natuurlijk wel in versterkte mate.

Mogelijke kwesties

Wij zijn u graag van dienst bij de volgende vragen:
  • Welke processen binnen uw organisatie bieden ruimte voor verduurzaming?
  • Wilt u meer inzicht en informatie met betrekking tot het huidige verbruik van hygiëne producten binnen uw organisatie?
  • Waar zijn potentiële besparingen mogelijk ten aanzien van het verbruik?
  • Hoe duurzaam zijn uw huidige sanitaire producten en waar is dit op gebasseerd?
  • Hoeveel CO2, water en elektriciteit kunt u besparen met een duurzaam alternatief?
  • Hoe kunnen eerste stappen worden gezet en uitgevoerd om uw facilitair beleid te verduurzamen?

CIRCULAIRE STRATEGIE

Actief voor duurzaamheid en een circulaire economie

Duurzaamheid is een thema voor het topmanagement. Duurzaamheid leven inblazen is de taak van alle lagen in het bedrijf - en ook van externe dienstverleners.

Als facility manager speelt u hierin een belangrijke rol: u zorgt voor vlotte processen en vormt een belangrijke spil voor aspecten zoals energiebesparing en milieubescherming. Dit betekent dat beslissingen over materiaal- of productkringlopen ook tot uw taken behoren. Met circulaire oplossingen kunt u bij deze beslissingen rekening houden met waardenbehoud en de duurzaamheidsdoelstellingen van uw organisatie.

Samenwerking met verschillende belangengroepen behoort ook tot het werkterrein van het facility management: Een circulaire strategie is immers van invloed op allerlei afdelingen en zakelijke relaties. Door samen te werken met interne belanghebbenden en externe leveranciers, kunt u uw behoeften bekijken, afbakenen en deze in de gebouwstrategie opnemen.

Waar en hoe begint u met het sluiten van duurzame kringlopen binnen uw organisatie? Zoek naar processen waar verbruiksartikelen in de prullenbak belanden. Vaak zijn dit de plekken waar vanuit het facility management kan worden verduurzaamd door te kijken naar de herkomst en eindbestemming van het product.

Open communicatie

Acceptatie binnen de onderneming

Duurzame kringloopprocessen brengen veranderingen met zich mee: dit vereist een andere manier van denken.

Open communicatie is essentieel om veranderingen met succes door te voeren. Wanneer mensen weten en begrijpen waarom zij bijvoorbeeld hun koffiebekertjes apart moeten inzamelen (omdat het papier de grondstof is voor nieuw hygiënepapier), ontstaat er bewustzijn en begrip voor duurzaam handelen.

  • Stimuleer gewenst gedrag en geef feedback. Wedstrijden (wie scheidt afval het best?) of spelregels kunnen helpen - net als informatie over de resultaten (we hebben 150 kg CO2 bespaard). Benadruk positieve gevallen - dit is een stimulans voor degenen die (nog) niet over de streep zijn getrokken.

Hoe duurzaam kan uw organisatie worden?

Spreek met onze experts

Whitepaper

Van kringloopdoelstellingen tot facility managementstrategie


Facility managers spelen een belangrijke rol bij het sluiten van kringlopen en het realiseren van de kringloopdoelstellingen van een bedrijf. Zij bepalen welke producten en diensten noodzakelijk zijn voor de organisatie. Lees in dit whitepaper hoe facility managers kringloopdoelstellingen kunnen meenemen in een duurzame strategie die aansluit op de doelstellingen van het bedrijf.

Download whitepaper