Blog

Recente blog-artikelen van BlackSatino

Zero waste: streven naar een kantoor zonder afval

Aangemaakt door Bas Schutgens | |   Blog

Wat doen we met ons afval? Deze vraag houdt steeds meer mensen en bedrijven bezig. Het klimaat, duurzaamheid, circulariteit – de bewustwording van de impact die wij hebben op het milieu blijft groeien. Ook de politiek mengt zich meer en meer in deze discussie. De overheid werkt samen met het bedrijfsleven om de Nederlandse economie in 2050 volledig te laten draaien op herbruikbare grondstoffen en in 2030 moet het gebruik van primaire grondstoffen met 50% zijn verminderd.

Om deze reden zien wij steeds vaker dat bedrijven het initiatief nemen om een ‘zero waste office’ te realiseren. Maar wat houdt dit precies in en hoe pak je dit aan?

Een afvalvrij kantoor

Wat is zero waste? Zero-waste is een principe, gericht op het voorkomen van afval. Dit kan bijvoorbeeld door het hergebruik van materialen en producten. Het doel is om afvalstortplaatsen te verkleinen en de vervuiling door verbrandingsovens te voorkomen.

Het realiseren van een afvalvrij kantoor begint dus bij het vermijden van afval. De taak aan facilitair managers om de afvalstromen van hun bedrijf te reduceren, maar hoe? – afval is er in principe altijd.

Het realiseren van zero waste start al bij de inkoop van goederen en diensten. Samen met inkopers en contractmanagers bepalen facilitair managers welke producten de organisatie binnenkomen en hoe ze de organisatie verlaten na gebruik. Door hier al rekening te houden met bestaande afvalstromen en de mogelijkheden voor hergebruik maak je al een grote stap naar een afvalvrij kantoor.

Maar een kantoor, volledig zonder afval, is dit nu echt haalbaar? Het is namelijk niet zo makkelijk om al het afval uit te sluiten - of je moet voor ieder soort afval een oplossing bedenken.

Zero waste en circulariteit

Zero waste wordt daarom vaak in één adem genoemd met circulariteit. Dit is niet vreemd, aangezien circulariteit uitgaat van het principe dat producten aan het eind van de levensfase worden ingezet als grondstof voor nieuwe producten.

Door afvalstromen te zien als grondstof is het mogelijk om oplossingen te bedenken en creëren die afvalstromen reduceren of zelfs geheel opheffen. Hiermee is een afvalvrij kantoor binnen handbereik.
Maar hoe ziet dit er in de praktijk uit?

In de meeste gevallen zijn de grootste afvalstromen papier, koffiebekers, etensresten en plastic. Voorbeelden hoe deze afvalstromen worden ingezet als grondstof zijn er genoeg. Denk aan vertrouwelijk papier, gebruikt handdoekpapier uit sanitaire ruimtes of gebruikte koffiebekers die als grondstof dienen voor nieuw hygiënepapier en koffiedrab wat gebruikt wordt voor het kweken van oesterzwammen en de productie van zeep. Om voedselverspilling te voorkomen en de stroom etensresten te verminderen kan data een belangrijke rol spelen bij de inkoop. Voor bedrijven in de zorg, horeca en leisure kunnen tools of software de benodigde hoeveelheid voedsel en de momenten waarop dit beschikbaar moet zijn nauwkeurig inschatten op basis van concrete data.

Hoe wepa helpt bij het realiseren van een zero waste kantoor

Met de juiste partners liggen er in iedere bedrijfsruimte kansen om circulair te gaan werken. De meeste ruimtes hebben te maken met meerdere leveranciers en afvaldienstverleners. En om al deze partijen om tafel te krijgen én de neuzen dezelfde kant op te krijgen is geen gemakkelijke klus.

Een quick win, haal je in de toiletruimte. Vergeleken met andere ruimtes hebben toiletruimtes weinig afvalstromen. Naast hygiëneafval, is gebruikt handdoekpapier vaak de enige stroom. De keten (leverancier, afvaldienstverlener, producent) is hierdoor klein en overzichtelijk – ideaal om circulariteit toe te passen.

Met papieren handdoekjes is het mogelijk om je restafval te reduceren. Download het e-book en zet de eerste stap naar een zero waste kantoor.

Terug