Blog

Aktuelle Blog-Artikel von BlackSatino

Circulair denken: Wat is circulariteit?

Op dit moment gebruiken we meer grondstoffen dan de aarde ons kan leveren. Dit houdt in dat we slimmer moeten omgaan met onze grondstoffen. Circulariteit is de oplossing en gelukkig wordt er steeds vaker nagedacht over de kringloop van grondstoffen. Maar wat is circulariteit eigenlijk?

Circulariteit betekenis

Circulariteit betekent dat producten na gebruik worden ingezet als grondstof voor nieuwe producten of materialen. Het doel van circulariteit: streven naar een wereld zonder afval.

Bij circulariteit wordt tijdens het productieproces goed nagedacht over het volgende leven van een product of de onderdelen ervan. Het product wordt zo geproduceerd dat alle onderdelen opnieuw als grondstof kunnen dienen. Een oud of gebruikt product is dus geen afval meer, maar een grondstof voor nieuwe producten.

Waarom is circulariteit belangrijk?

De grondstoffen die onze aarde kan leveren zijn beperkt. Als we deze grondstoffen slimmer (her)gebruiken, raakt de aarde minder snel uitgeput. Circulariteit zorgt dus voor duurzaamheid en een beter milieu. Door het sluiten van kringlopen ontstaat er minder afval en dat is belangrijk voor het behoud van de aarde.

In 2030 wil de Nederlandse overheid het gebruik van primaire grondstoffen halveren. Het is dus belangrijk dat zowel het bedrijfsleven als particulieren nadenken over duurzame oplossingen en circulariteit. Circulaire producten zijn een oplossing om duurzame doelstellingen te behalen.

Circulaire economie

De circulaire economie heeft als uitgangspunt dat afval niet bestaat. Ieder product vormt na gebruik grondstof voor nieuwe producten. Door als bedrijf deel te nemen aan de circulaire economie richt je op het waardebehoud van grondstoffen, onderdelen en producten. Het tegenovergestelde van een circulaire economie is de lineaire economie.

Wat is circulaire economie?

“Eine Kreislaufwirtschaft ist ein wirtschaftliches und industrielles System, das die Wiederverwendbarkeit von Produkten und Rohstoffen und die wiederherstellende Fähigkeit natürlicher Hilfsquellen als Ausgangspunkt betrachtet. Dabei wird die Wertvernichtung im gesamten System minimiert und eine Wertschöpfung in jedem Schritt des Systems angestrebt.”

 

Verschil circulaire economie vs. Lineaire economie

In de huidige lineaire economie ligt de focus op het produceren, gebruiken en weggooien van producten. Het resultaat? Enorme bergen afval. Juist dit is zonde want deze afvalstromen bevatten materialen die als grondstoffen kunnen dienen voor nieuwe producten. De oplossing ligt in circulariteit of in andere woorden, het sluiten van kringlopen.

Voorbeeld circulaire economie

Een van de speerpunten van de circulaire economie is het reduceren van afval. Bedrijven kunnen hierin het verschil maken. Kantoren produceren immers veel afval. Denk bijvoorbeeld aan dagelijks afval zoals kartonnen koffiebekers, verpakkingen, etensresten, schoonmaakmiddelen en (oud) papier.

Daarnaast hebben bedrijven te maken met afvalstromen die wellicht niet dagelijks voorkomen, maar wel een impact hebben. Denk hierbij aan onderhoud, vervanging van een kantoorinrichting of eventuele bouwwerkzaamheden. Circulariteit staat steeds vaker centraal. Zo starten organisaties bijvoorbeeld met het verminderen van afvalstromen door het inkopen van circulaire producten.

Circulair ondernemen: Zo maak je een start

Hoe kun je met jouw bedrijf deelnemen aan de circulaire economie en afval reduceren? Circulair ondernemen begint altijd met doelstellingen rondom duurzaamheid en circulariteit. Daarna kies je bij de inkoop van een product of dienst de oplossing die het mogelijk maakt om de doelstellingen te realiseren.

Na inkoop zul je afspraken moeten maken over het gebruik en het traject na het einde van het gebruik om verspilling en waardevermindering te voorkomen. Maak daarom je processen en verbruik inzichtelijk met vragen als:

  • Wat is je huidige verbruik?
  • Waar kun je op besparen?
  • Waar kun je afval verminderen?

Vanuit deze inzichten kun je doelstellingen omtrent circulariteit opstellen. Meer tips over circulariteit binnen jouw organisatie? Lees het whitepaper "Van circulaire ambitie naar facilitair beleid".

Tip om te starten met circulariteit

Maak je processen en verbruik inzichtelijk. Wat is je huidige verbruik? Waar kun je op besparen? Waar kun je afval verminderen? Vanuit deze inzichten kun je doelstellingen omtrent circulariteit opstellen.

BEREKEN JOUW JAARLIJKSE BESPARINGEN

 

Zurück