Blog

Recente blog-artikelen van BlackSatino

Circulair denken: Wat is circulair ondernemen?

Circulair ondernemen betekent dat je nadenkt hoe je door middel van circulariteit de doelstellingen van jouw bedrijf realiseert. Op deze pagina lees je hoe je als bedrijf aan de slag gaat met circulariteit en wat de rol van facility management hierin is.

Aan de slag met circulariteit

Circulair ondernemen begint door circulair te denken – wat betekent circulariteit voor jouw organisatie? Er zijn verschillende definities van circulariteit, maar welke onderwerpen zijn voor jou van belang? Wat weegt het zwaarst en waar ligt de prioriteit?

Wanneer je concreet hebt wat circulariteit betekent voor jouw organisatie, beschrijf je hoe circulariteit bijdraagt aan het behalen van jouw doelstellingen.
Leg dit vervolgens naast je facilitair beleid en bepaal waar circulariteit kan toevoegen. Het gaat hierin niet alleen om het realiseren van de duurzaamheidsdoelstellingen.

“Wanneer je circulariteit koppelt aan andere doelstellingen, gaat het meer leven binnen de organisatie.”

 

Bedrijfsbrede doelstellingen en circulariteit

Circulair ondernemen is onderdeel van de gehele bedrijfsvoering. Je laat het deel uitmaken van je andere doelstellingen. Circulariteit kan namelijk ook bijdragen aan je imago of werknemerstevredenheid. Hier heb je wellicht ook doelstellingen aan gekoppeld. Daarbij merken wij dat wanneer je circulariteit matcht aan andere doelstellingen, dat het meer gaat leven binnen de organisatie waardoor het creëren van draagvlak een stuk gemakkelijker gaat.
 

De rol van facility management

De rol van facility management met betrekking tot circulariteit wordt toenemend groter. Binnen bedrijven treden facility managers op als de aanjagers van circulariteit. Zij zorgen ervoor dat de behoeftes binnen een organisatie in kaart worden gebracht en op elkaar worden afgestemd.

Logischerwijs is voor facility managers het sluiten van kringlopen een van de aandachtspunten. Gedurende de inkoop van circulaire oplossingen is het aan hen om het waardebehoud van het product of dienst centraal te zetten. Als circulaire facilitators zijn facility managers daarom vanaf het begin betrokken. Circulariteit realiseer je namelijk door vooraf na te denken hoe je de bedrijfsdoelstellingen wil realiseren. Op basis hiervan kan gericht worden uitgevraagd tijdens het inkoopproces.

Het creëren van draagvlak, het realiseren van circulaire samenwerkingen en het betrekken van de juiste stakeholders behoren ook tot het takenpakket van facility managers. Een circulair facilitair beleid heeft namelijk invloed op meerdere afdelingen binnen de organisatie en bestaande business partners. Door samen te werken met alle stakeholders kun je hun behoeftes peilen en dit meenemen in het facilitair beleid.

“Facility managers hebben als geen ander invloed op het realiseren van circulariteit binnen organisaties.”

 

Draagvlak creëren

Wanneer het gaat over circulair ondernemen wordt het creëren van draagvlak vaak niet uitgelicht. Het toevoegen van circulariteit binnen de organisatie brengt echter de nodige veranderingen met zich mee. Je wil namelijk dat medewerkers zich bewust zijn van circulaire oplossingen en in sommige gevallen ook ander gedrag vertonen. Besteed je hier te weinig aandacht aan, dan kan het voorkomen dat er weerstand ontstaat voor de veranderingen die worden doorgevoerd.

De meeste bedrijven proberen draagvlak te creëren door medewerkers te vertellen wat ze moeten doen. Dit blijkt vaak averechts te werken. Maar hoe krijg je jouw collega’s mee? Bedenk wat je wil bereiken en deel intern hoe iedereen hier een bijdrage aan kan leveren. Door te informeren, bewustwording creëren en aanwijzingen te geven tot het gewenste gedrag ontstaat er betrokkenheid. Door open en eerlijk te blijven communiceren over de keuzes in het facilitair beleid, kweek je begrip bij je collega’s.

In eerste instantie is het dus belangrijk om het gewenste gedrag te stimuleren om daarna terug te koppelen hoe het gaat. Hier kun je eventueel competitie elementen of spelregels aan toevoegen. Als je bijvoorbeeld kan aantonen dat een afdeling heel goed het afval scheidt, communiceer dit. Het werkt beter om positieve gevallen uit te lichten dan te focussen op collega’s die niet meewerken.

 

Terug