Blog

Recente blog-artikelen van BlackSatino

Circulair inkopen: benader het vanuit de 'total cost of ownership'.

Aangemaakt door Lindie Feuler | |   Blog

Aan duurzaam of circulair inkopen hangt vaak een prijskaartje. Producten of oplossingen die vanuit een circulaire gedachte ontwikkeld zijn, zijn op een niet-traditionele manier tot stand gekomen. Dat houdt in dat in het voortraject investeringen gedaan worden in het ontwerp of in de productie om tot een volledige circulair en duurzaam geproduceerd product te komen. En deze investeringen hebben uiteindelijk allemaal invloed op de prijs van een circulair product.

Wij merken dat veel organisaties aangeven circulair te willen ondernemen, maar dat er nog een groot verschil bestaat tussen die ambitie en het écht te doen. De prijs blijkt namelijk nog vaak een doorslaggevende factor te zijn om wel of niet voor de meest duurzame oplossing te kiezen. Want ‘binnen budget blijven’ is ook een belangrijk target dat nagestreefd wordt.

In dit blog wil ik de kijk op prijs vanuit een ander perspectief belichten. Want bij circulair inkopen is het heel belangrijk dat je niet alleen naar de aanschafprijs van een bepaald product kijkt, maar naar de ‘Total cost of ownership (TCO)’. En in veel gevallen is dat breder te trekken dan één specifieke categorie.

Circulariteit in de praktijk: een voorbeeld

Je wilt de kartonnen bekers die verbruikt worden in jouw organisatie separaat laten inzamelen en laten gebruiken als grondstof voor hygiënepapier dat je weer gaat inkopen voor je sanitaire ruimtes. Dit voorbeeld raakt het budget van Catering (kartonnen bekers), Afval (inzameling) en Sanitair (verbruiksartikelen).

Met je leverancier van bekers ga je na of de huidige bekers voldoen om gerecycled te worden, dat heeft veelal te maken met de coating. Het kan zijn dat je op basis hiervan een andere beker selecteert tegen een andere prijs, wellicht zelfs lager dan nu.

Met de afvaldienstverlener bespreek je separate inzameling. Dit moet georganiseerd worden en wordt gezien als een aparte dienstverlening. Echter, door je bekers apart te scheiden, voorkom je dat ze als restafval worden afgevoerd en daar kun je mogelijk een kostenbesparing behalen. Vervolgens koop je hygiënepapier in dat gemaakt is van de reststroom kartonnen koffiebekers uit jouw organisatie. Hiermee houd je de grondstoffen in de kringloop en heb je een circulaire oplossing.

Het kan dus dat je te maken hebt met directe en indirecte besparingen. Onder de streep kan deze business case resulteren in een kostenneutrale oplossing, wanneer je naar alle drie de budgetten kijkt.

(On)zichtbare imagowaarde

Wat nog niet meegenomen is in dit verhaal, is de imagowaarde waaraan je kunt bijdragen door circulaire oplossingen in te kopen. Zowel voor (toekomstig) medewerkers als externe stakeholders worden organisaties steeds vaker beoordeeld op hun duurzame initiatieven. Deze waarde is moeilijk in een prijs uit te drukken en is vaak pas zichtbaar op de langere termijn en wordt daarom nog vaak onderschat.

Denk bijvoorbeeld aan de positieve impact op medewerkers- en klanttevredenheid. We weten allemaal dat tevreden medewerkers productiever zijn en tevreden klanten zorgen voor duurzame inkomsten.
Er zijn ook organisaties die juist hierom een klein deel van het jaarlijkse marketingbudget toekennen aan circulaire oplossingen. Dit helpt ze hun duurzaam imago te doen groeien door er op een transparante en toegankelijke manier over te communiceren.

Wat draagt een circulaire oplossing écht bij?

Om de positieve impact op de footprint van het bedrijf duidelijk te maken, kun je leveranciers vragen om de besparingen op bijvoorbeeld water, energie of CO2 inzichtelijk te maken, zodat je die kunt benchmarken tegen je interne KPI’s en daarover kunt communiceren.

Ook op zo’n manier voegen circulaire oplossingen waarde toe, een waarde die dat prijskaartje dat eraan hangt, waard is. En dan heb ik het nog niet gehad over de waarde die je toevoegt aan een betere wereld.

Terug