Blog

Recente blog-artikelen van BlackSatino

Zoom in op duurzaamheid

Aangemaakt door Mona van Dooren | |   Hygiëne

In je facilitair beleid is duurzaamheid een streefpunt. Ook met de keuze voor een toilethygiëne-oplossing kan je daar aan bijdragen. Hoe ga je na welke duurzame toilethygiëne het meeste bijdraagt aan jouw duurzaamheidsdoelstellingen? Hoe zorg je ervoor dat je de juiste partijen consulteert en de juiste oplossingen uitvraagt?

In dit blog licht ik toe waar je op kunt letten en hoe je concreet sanitaire oplossingen kunt uitvragen die nu én op de lange termijn een verschil maken.

Duurzame toilethygiëne of duurzame leveranciers?

Dat je kan bijdragen aan duurzaamheid door je keuze voor toilethygiëne is misschien niet zo voor de hand liggend. Maar juist bij een product dat je dagelijks gebruikt, kan je door een duurzame keuze een grotere impact maken dan bij een product met een langere gebruikersduur.

Waar je eerder misschien stuurde op inkoop van gerecycleerd toiletpapier, kun je nu kiezen voor duurzamer, groener en beter. Er zijn namelijk producten beschikbaar die qua milieuvriendelijkheid verder gaan dan alleen verantwoord grondstofgebruik, want je kan ook heel milieuonvriendelijk recyclen. Dus zoom in op de leveranciers die zichzelf blijven uitdagen op het gebied van duurzaamheid. Zo weet je dat je niet alleen nu met een duurzaam product, maar ook voor de toekomst een partner vindt die mee kan en wil groeien met jouw duurzame ambities.

Hoe specifiek mag je uitvragen?

Hoe scherper je uitvraagt, hoe hoger je de lat legt voor aanbieders om transparant te zijn in hun communicatie en het steeds beter te doen. Want als je als Facilitair Manager de vraag niet stelt, waarom zou de markt dan gaan bewegen?

Maar wat mag je wel specifiek uitvragen en wat niet? Als we kijken naar duurzame parameters voor toilethygiëne, dan mag je volgens de richtlijnen voor Europese aanbestedingen bijvoorbeeld wel naar CO2-neutrale producten vragen, maar niet specifiek naar Cradle to Cradle gecertificeerde producten (in reguliere offerte-uitvragen overigens wel!).
De criteria waar de Cradle to Cradle-certificering op gestaafd is, geven je echter een duidelijke richting waar je wél naar kan vragen. Denk aan criteria als grondstofgebruik, energie- en waterverbruik in het productieproces, toevoeging van chemicaliën en milieukeurmerken die verder gaan dan de gebruikelijke FSC Recycled en EU Ecolabel, maar ook sociaal-maatschappelijke activiteiten. Zo kan de ene aanbieder op Bronze uitkomen en de andere op Platinum. Dit betekent een enorm verschil voor de impact die je uiteindelijk maakt.

Door in te zoomen op de onderliggende factoren van zo’n certificeringscore, krijg je een scherper beeld dan door alleen naar de algemene score te kijken. En deze factoren mag je prima uitvragen, je sluit namelijk niemand uit en je selecteert de factoren die voor jouw organisatie belangrijk zijn.

Lees meer over Cradle to Cradle in ons blog.

Hoe maak ik de impact meetbaar?

Kies je voor een duurzame toilethygiëne-oplossing, dan wil je ook toetsen wat precies de bijdrage van deze keuze is op de duurzaamheidsdoelstellingen van jouw organisatie. Vraag je leverancier om - aan de hand van kengetallen - aan te tonen welke milieubesparingen je concreet realiseert. Percentage restafvalreductie, vermeden CO2-uitstoot, energie- en waterbesparingen. Ga je uit van een kringloop met kantoorpapier dan kan je – in samenwerking met je leveranciers – aantonen hoeveel volume afval als grondstof is ingezet en hoeveel kilo producten je daarvoor terug krijgt.

Hoe kunnen we jou helpen?

Voordat je naar mogelijke oplossingen gaat kijken, is het goed om terug te gaan naar het organisatieniveau. We zien vaak dat organisaties de indruk hebben dat door lopende contracten, niet direct duurzame stappen gezet kunnen worden.

Maar door een open dialoog aan te gaan, blijken flexibele samenwerkingen ineens wel mogelijk. Waarom wachten tot een contract ten einde loopt als verbeteren ook tussentijds kan en dit interessant is voor alle partijen?
In een adviesgesprek met een expert brengen we de duurzame behoeften van jouw onderneming in kaart en helpen we jouw de juiste oplossing uit te vragen.

Maak een vrijblijvende afspraak met één van onze adviseurs en ontdek hoe je met duurzame toilethygiëne bijdraagt aan je organisatiedoelstellingen.

Terug