Blog

Recente blog-artikelen van BlackSatino

Welke partners haak je aan om de duurzaamheidsvraag van je klanten in te vullen?

Aangemaakt door Mona van Dooren | |   Facility Management

Schoonmaakorganisaties treden tegenwoordig op als een facilitair verbinder; als schoonmaakorganisatie ken je de wensen en behoeften van jouw klant en kun je met die kennis partijen in de markt benaderen om bij te dragen aan het invullen van die behoeften. Maar hoe vind je als schoonmaakpartner nu de partijen die het beste aansluiten bij jouw diensten? Vooral als het gaat om onderwerpen als duurzaamheid of sanitaire services. In deze blog gaan we dieper in op hoe jij verschillende partijen kunt aanhaken en met deze partijen in gesprek komt.

In gesprek met bestaande partners

Als schoonmaakpartner lever je een bijdrage aan de doelstellingen van jouw klanten, bijvoorbeeld rondom duurzaamheid. Om deze doelstellingen te realiseren ga je op zoek naar mogelijke invullingen.

Zodra je de behoefte en doelstellingen van jouw klant in kaart hebt gebracht met betrekking tot dit onderwerp, zul je diverse partijen uit de markt benaderen en laten aansluiten om jou te helpen die doelstellingen van je klant te realiseren.

De eerste stap is om bij de partijen waarmee je nu samenwerkt kennis op te halen. Zijn de benodigde oplossingen al bekend? Of kennen zij andere partijen, in een ander segment, die oplossingen aanbieden op het gebied van duurzaamheid? Werken zij bij andere projecten samen met partijen die nu ook een rol kunnen spelen? Kennisdeling is essentieel in deze fase.

Met welke partijen je in gesprek gaat, is afhankelijk van de behoefte van jouw klant en hoe jij vervolgens de dienstverlening wil invullen. Met welke partijen kun je dan het beste in gesprek gaan? Denk aan partijen die vrijwel altijd direct of indirect aanwezig zijn – de afvaldienstverlener, catering of een groothandel. Deze partners zijn verantwoordelijk voor stromen binnen een organisatie (denk aan afvalstromen en inkoop) waar in de meeste gevallen een duurzame optie voor gevonden kan worden.

Kennis opdoen in de markt

Behalve je vaste partners, is het belangrijk om in gesprek te gaan met andere partijen. Waarom is dit belangrijk? Deze partijen geven jou een goed beeld van de verschillende mogelijkheden – jij gebruikt deze expertise uit de markt om tot de ideale oplossing te komen.

Stel dat je het kantoorafval wil terugdringen door afval te scheiden. De manier waarop jij je uitvraag doet bij – in dit geval de afvaldienstverlener – is van invloed op de opties die worden aangedragen. Wanneer je meer kennis hebt van wat er mogelijk is, kun je ook veel gerichter je uitvraag doen.

Download onze guide hoe je bestaande schoonmaakcontracten kunt uitbreiden en versterken.

Je kunt dus specifiek aangeven bij de afvaldienstverlener dat je afval wil scheiden met een GFT-service, afvalservice en oud-papier service – de afvaldienstverlener zal dan een paar afvalbakken plaatsen. Je kunt ook een partij betrekken die de verschillende afvalstromen analyseert en op basis daarvan een advies geeft hoe jij deze stromen bijvoorbeeld circulair kunt maken en daarmee KPI’s kan behalen.

Daarnaast hebben dienstverleners vaak hun eigen preferred suppliers. Dit houdt in dat ze in de meeste gevallen een van deze suppliers naar voren schuiven, tenzij jij specifiek naar een andere oplossing/partij vraagt. Wanneer je weet wat er mogelijk is, kun je er ook concreet naar vragen.

Groei verder als schoonmaakpartner

Het vertrekpunt om de verbinding op te zoeken met de juiste partners, is dus het gesprek aangaan met de eindgebruiker en experts in de markt. De kennis van deze experts, in combinatie met jouw kennis van specifieke klanten, gebruik je uiteindelijk om het schoonmaakcontract uit te breiden of te verlengen.

Wij hebben deze quick guide opgesteld om managers binnen het schoonmaakbedrijf enkele inzichten te geven hoe je dit succesvol aanpakt.

Wil jij in gesprek met mogelijke partners in de markt die jou kunnen ontzorgen op het gebied van duurzaamheid of sanitaire services?

Bespreek met onze adviseurs jouw situatie, de doelstellingen van je eindgebruiker en ontdek waar voor jouw kansen liggen voor het uitbreiden van je schoonmaakcontract.

Terug