Blog

Recente blog-artikelen van BlackSatino

Trends in facility management

Aangemaakt door Rob Stevens | |   Facility Management

Bijna 90% van de schoonmaak wordt uitbesteed, facility managers hebben de regie terug en duurzaamheid en circulariteit bezetten de eerste plaats op de prioriteitenlijst[1] – Facility management is de afgelopen jaren veranderd. Wil je weten wat er vandaag de dag speelt binnen facility management en welke ontwikkelingen hierbij komen kijken, lees dan dit blog.

Huidige trends in facility management

De belangrijkste trends laten zien dat facility managers vooral aansturen op het inkopen van diensten en zelf de regie naar zich hebben toegetrokken. Hierdoor kunnen ze meer sturen op doelstellingen.

Een ontwikkeling die hiermee gepaard is dat duurzaamheid en circulariteit hoger op de agenda staan. Twee jaar geleden hadden nieuwe technologieën de hoogste prioriteit voor facility managers, vandaag de dag neemt de circulaire economie deze plek in. Daarmee speelt de facility manager een grotere rol in het realiseren van de duurzaamheidsdoelstellingen van een organisatie, al dan niet ondersteund door nieuwe technologieën.

  • Meer aanbestedingen: facility management besteedt steeds meer uit. De uitbesteding quote is de afgelopen jaren zelfs gegroeid naar 64%. Schoonmaak wordt het meeste uitbesteed, bijna 90%.
  • Van productinkoop naar dienstverlening: er wordt steeds minder waarde gehecht aan bezit en meer aan toegang tot bepaalde diensten. In plaats van het inkopen van producten of complete inrichtingen worden er contracten gesloten gericht op het afnemen van specifieke diensten. Een voorbeeld hiervan is washroom-as-a-service. Binnen dit concept wordt een contract opgesteld waarbij je een vast bedrag per werknemer betaalt. Hiervoor dienen wel belangrijke randvoorwaarden en bandbreedtes te worden vastgelegd.
  • Van main contractor naar verschillende subcontractors: een aantal jaar terug was de trend om alle werkzaamheden uit te besteden aan één main contractor. Binnen één vast contract werd alles opgelost. De knoppen waar een facilitair manager aan draait werden echter als het ware uit handen gegeven. Dit is echter veranderd. Binnen steeds meer bedrijven treedt facility management op als een compacte organisatie die sturend optreedt naar verschillende subcontractors. Hiermee houden facility managers de verschillende doelstellingen en controle in eigen hand en laten ze de uitvoering aan externe partijen. Dit met als voordeel dat er niet teveel focus komt op één KPI (voorheen vaak kosten).

Focus op circulariteit: afvalreductie en het sluiten van kringlopen

Met het oog op duurzaamheid zijn er vier thema’s waar organisaties aandacht voor hebben: energiewatermaterialen & afval en gezondheid van de leefomgevingen.

Op de thema’s energie en water is voor facility managers minder invloed uit te oefenen – dit zijn namelijk vaak bouwkundig vastgelegde aspecten. Waar facility management wel invloed op heeft zijn materialen en afval. Je ziet daarom dat facility managers in die richting op zoek gaan naar oplossingen. Wat kopen we in? Hoe gaan we om met ons afval?

Het antwoord op deze vragen is terug te vinden in circulariteit: Het sluiten van kringlopen waarin afval hergebruikt wordt voor de productie van nieuwe producten. Dit komt ook in toenemende mate terug in aanbestedingen rondom facilitaire dienstverlening. In de uitvraag zie je dan nadrukkelijk de uitvraag naar circulaire oplossingen en partijen die mee kunnen werken aan het sluiten van kringlopen.

Van circulaire ambitie naar facilitair beleid

Circulariteit begint bij de doelstellingen en ambities van de organisatie. Het is de taak van facility managers om deze doelstellingen te vertalen naar een facilitair beleid. Maar waar begin je? Door bijvoorbeeld te kijken naar je voornaamste afvalstromen en de mogelijkheid om daar producten uit te laten maken. Denk aan kartonnen koffiebekers en papieren handdoekjes die verwerkt worden tot hygiënepapier.

Op welke plaatsen in de organisatie maak je het verschil als het gaat om circulariteit? Lees dit whitepaper over wat een circulaire ambitie inhoudt en hoe jij als facility manager, door het bepalen van het facilitair beleid een bijdrage levert aan de circulaire ambities van jouw organisatie.

[1] Facility & Workplace management in 2019 (2019), FMN en Twynstra Gudde

Terug