Blog

Recente blog-artikelen van BlackSatino

Hygiëne op de werkvloer: wat is bedrijfshygiëne?

Aangemaakt door Bas Schutgens | |   Facility Management

Een schoon kantoor en schone werkplekken zorgen voor meer productiviteit en geven werknemers een goed gevoel. Tijdens de pandemie werd ineens zichtbaar hoe belangrijk bedrijfshygiëne is voor organisaties. Van grote tot kleine organisaties: alle facility managers werden in crisistijd uitgedaagd om de bedrijfshygiëne perfect op orde te hebben. In deze blog vertellen we je meer over het belang van goede hygiëne op kantoor en waar jij je als facility manager op kunt voorbereiden in de toekomst.

Wat is bedrijfshygiëne?

Bij bedrijfs- of arbeidshygiëne hebben we het over alle wettelijke en vrijwillige maatregelen die een organisatie neemt om gezondheidsrisico’s te voorkomen op de werkvloer. Dat gaat over grote risico’s, zoals veilig werken met gevaarlijke machines, maar ook over alledaagse zaken, zoals hygiëne en de mogelijkheid om je handen te wassen.

Hygiëne op het werk

Bedrijfshygiëne is een begrip dat vaak voorkomt binnen de horeca. Voedselveiligheid is namelijk een heel belangrijk onderdeel binnen bedrijfshygiëne. Voedselverwerkende bedrijven en restaurantkeukens, sport- en bedrijfskantines moeten kunnen aantonen dat zij aan HACCP-normen voldoen. Voor deze organisaties is bedrijfshygiëne van essentieel belang. Binnen kantooromgevingen ligt de nadruk eerder op thema's als ergonomische werkhoudingen of kruisbesmetting.

De eisen en wet- en regelgeving voor goede hygiëne op het werk verschillen sterk per branche. Een kantoorpand moet op een andere manier schoongemaakt worden dan een schoolgebouw of werkplaats voor auto's. Afhankelijk van hoe intensief en op welke manier de ruimtes gebruikt worden, moet er dagelijks, wekelijks of maandelijks schoongemaakt worden. Toiletvoorzienigen zijn echter een universeel thema dat vrijwel op iedere werkvloer relevant is.

Kantoorpanden en hygiëne

Hygiëne speelt dus ook binnen de kantoorpanden een belangrijke rol. Dit werd ontzettend duidelijk bij het uitbreken van de pandemie. Plots wordt er extra schoongemaakt, eist handhygiëne extra aandacht en ligt bedrijfshygiëne op kantoor onder een vergrootglas. In dit whitepaper lees je alles over de lessen die jij als facility manager kunt meenemen na de pandemie.

Binnen kantoorpanden ligt binnen het thema bedrijfshygiëne sterk de nadruk op voorkomen van verspreiding van ziekteverwekkende micro-organismen. Met een duidelijke schoonmaakrooster en het faciliteren van goede handhygiëne wordt gezorgd dat minder mensen ziek worden als er binnen een kantoorgebouw griep heerst. Daar spelen facility managers een belangrijke rol in.

Bedrijfshygiëne en facility management

De huidige stand van zaken rondom bedrijfshygiëne staat in het middelpunt van de belangstelling. Ook na de pandemie zal er meer van facility managers gevraagd worden met betrekking tot een hygiënische werkomgeving, omdat de medewerker er meer oog voor heeft. Ben jij nieuwsgierig naar de drie grootste lessen die je als facility manager kunt meenemen binnen jouw terug-naar-kantoor beleid? Download nu ons whitepaper.

Terug