Blog

Recente blog-artikelen van BlackSatino

Hoe wepa jou kan helpen met een circulaire oplossing

Aangemaakt door Lindie Feuler | |   Duurzaamheid

Je hebt voor ogen dat je door middel van een kringloop circulariteit kunt realiseren binnen je facilitair beleid. Er zijn namelijk diverse afvalstromen uit jouw organisatie die prima als grondstof kunnen dienen voor nieuwe producten, vergelijkbare producten die jullie nu ook al kopen. De mogelijkheid om kantoorpapier, kartonnen koffiebekers en gebruikt handdoekpapier om te zetten naar hygiënepapier is een manier om daar invulling aan te geven. En WEPA kan je daarbij helpen.

Want hoe pas je deze kringloopsluiting in de praktijk toe? En welke rol speelt WEPA in dit proces? Dit blog geeft weer hoe WEPA jou kan helpen de papieren afvalstromen om te zetten in circulaire toilethygiëne.

Waar begin je?

Zodra je overweegt om de circulaire oplossing met toilethygiëne te realiseren, begin je intern. Betrek alle collega’s die verantwoordelijk zijn voor Facilities, Inkoop en Contract management al vroeg in het proces. Samen zullen jullie de kaders scheppen en afspraken maken met de leveranciers.

Vervolgens ga je kijken naar de sortering van de papieren afvalstromen. Correct scheiden bij de bron is een essentiële factor voor een succesvolle kringloop. Wanneer de reststroom te vervuild is, kunnen kantoorpapier, kartonnen koffiebekers of gebruikt handdoekpapier niet meer ingezet worden als grondstof. Een professionele oplossing om al je afvalstromen te scheiden is dus van belang. Kunnen je huidige dienstverleners hier een rol spelen? WEPA helpt je de juiste vragen te stellen aan je afvaldienstverlener. Zo zorgen we ervoor dat aan de voorkant de sortering van de verschillende papierstromen op de juiste manier georganiseerd wordt.

Daarnaast vraagt het ook draagvlak van je collega’s en eventueel de schoonmaakpartij om ervoor te zorgen dat het afval goed gescheiden wordt. En elkaar erop leren aanspreken als het beter moet. Met communicatie en het faciliteren van het juiste gedrag kom je al heel ver. WEPA denkt graag met je mee en ondersteunt bij de ontwikkeling van communicatie over deze duurzame keuze.

Samenwerking in de keten

WEPA stimuleert de samenwerking in de keten. Want circulair ondernemen kun je niet alleen. Om een kringloopsluiting te realiseren heb je verschillende partners nodig.

Om te beginnen dus je afvaldienstverlener voor de inzameling van kantoorpapier, papieren bekers en je service-/distributiepartner voor gebruikt handdoekpapier. Vervolgens WEPA die van die stromen duurzaam hygiënepapier produceert. En tenslotte je service/- en distributiepartner weer die dit toilet-en handdoekpapier aan je terug levert. Met elke partij zul je separate contracten hebben met wellicht verschillende looptijden.
Door een raamovereenkomst op te stellen borgen we een kringloopsluiting, maar blijven de afspraken met je bestaande leveranciers rondom de afvalinzameling en levering van sanitaire voorzieningen onveranderd. Als ketenpartners sluiten we op deze wijze lokaal de kringloop, sparen we het milieu en nemen wij gezamenlijk verantwoordelijkheid voor het afval- en grondstofprobleem.We maken het meetbaar
Het mooiste is natuurlijk als je je duurzame keuze kunt onderbouwen. WEPA publiceert elk kwartaal haar productiecijfers. En die benchmarken we tegen de productiecijfers van de marktleiders. Zo kunnen we je per kwartaal of per jaar vertellen hoeveel cellulose, energie, water en CO2-uitstoot je als organisatie bespaard hebt door het gebruik van Satino Black hygiënepapier. Zo helpt WEPA je om heel concreet te maken hoe jij als facilitair manager circulaire keuzes hebt omgezet in een bijdrage aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de organisatie.

Hoe kunnen we jou helpen?

In een adviesgesprek met een circulair expert brengen we de behoeften van je organisatie in kaart en leren we jullie onderneming kennen. Door naar de huidige situatie te kijken kunnen we kijken waar voor jullie onderneming de kansen liggen voor circulaire oplossingen en helpen we je mee deze te implementeren.

Maak een vrijblijvende afspraak met één van onze adviseurs en ontdek hoe WEPA helpt om een circulaire oplossing te realiseren die bijdraagt aan je duurzame doelstellingen.

Terug