Blog

Recente blog-artikelen van BlackSatino

Hoe beoordeel je een circulaire oplossing?

Aangemaakt door Rob Stevens | |   Blog

Wanneer facilitair managers vragen om circulaire oplossingen, kun je als inkoper een rol spelen in het beoordelen van deze oplossingen. Hoe bepaal je of het product of dienst circulair is en waar moet je rekening mee houden? In dit blog geef ik een aantal inzichten waar je rekening mee kan houden.

Andere kijk

Door een product of dienst te beoordelen per fase - van ontwerp/productie, gebruiksfase en na gebruik - bepaal je of de oplossing aan de criteria van circulair voldoet. Door ook verder te kijken dan alleen het product en de leverancier te vragen in hoeverre hij actief bezig is met verduurzaming en circulaire business modellen, ontstaat een integrale aanpak.

Met deze 5 tips help ik je graag op weg om het ook meetbaar te maken:

 1. De reis van het product
  Herkomst en bestemming na levensduur zijn belangrijk in de reis van een product. Belangrijk zijn vragen als: ‘Waar komen de grondstoffen vandaan?’, 'Worden er primaire of secundaire grondstoffen gebruikt?', ‘Kan ik het product opnieuw gebruiken of recyclen?’ en ‘Wanneer het voor mij afval wordt, voor wie wordt het dan een grondstof?’
 1. Van grondstof tot product
  Als je afvalstromen kunt omzetten in grondstoffen voor nieuwe producten, ga dan na hoe dit productieproces is ingericht. Het laatste wat je wil is dat de manier waarop jouw afval wordt gerecycled een negatieve impact heeft op het milieu.

  Wees kritisch richting je leveranciers en stel vragen over het gebruik van schadelijke of niet-schadelijke hulpstoffen in het proces. Hoe worden energie, water en CO2-uitstoot aangetoond? Welke keurmerken of bewijzen kunnen worden overlegd?
 1. Na gebruik
  Op het moment dat het product voor jouw afval wordt, waar gaat het dan naar toe? En wat is dit dan waard in euro’s of voor het imago van jouw bedrijf? Wellicht zijn er onderdelen te hergebruiken in andere toepassingen. Als je daar van tevoren niet over nadenkt, is de kans groter dat een product na gebruik bij het restafval eindigt. Door aan de voorkant kritisch te zijn op wat je inkoopt, of er nog een nieuwe bestemming voor het product is, denk je in lijn met de circulaire economie.
 1. Is er een productcategorie die als grondstof kan dienen voor een andere?
  Kan jouw afval worden omgezet in grondstof? En kun je als organisatie gebruik maken van de producten die ervan gemaakt worden? Denk aan kartonnen bekers – deze worden ingezet voor de productie van toilet-en handdoekpapier. Beide productcategorieën zijn standaard in organisaties. Probeer ze te koppelen en maak zo zelf deel uit van de circulaire oplossing.
 1. Circulaire samenwerking
  Om tot een circulaire oplossing te komen, heb je vaak meerdere interne en externe partijen nodig. Betrek je collega’s inkopers en contractmanagers wanneer je in gesprek gaat met je leveranciers. Vaak is er binnen lopende contracten veel mogelijk. Ook als de oplossing meerdere contracten raakt. Zet dan alle leveranciers samen om tafel om hun rol in de keten te vertegenwoordigen en integrale samenwerking vorm te geven.

Een circulaire toepassing in de praktijk

Naast deze 5 inzichten bestaat er ook een mooi praktijkvoorbeeld.
Lees hoe de Volksbank haar partners bij elkaar kreeg en door een circulaire oplossing hun restafval en CO2-uitstoot besparen.

Terug