Blog

Recente blog-artikelen van BlackSatino

Duurzame gebouwen & de toekomst - van bouw tot gebruik

Aangemaakt door Bas Schutgens | |   Facility Management

Duurzame gebouwen hebben de toekomst. Het ontwerpen en bouwen van een duurzaam gebouw reduceert de ecologische voetafdruk niet alleen tijdens het bouwproces, maar zorgt ook voor een minimale CO2-uitstoot op de lange termijn. Facility management speelt een centrale rol als ‘linking pin’ tussen de architect, de opdrachtgever en de invulling om het duurzame potentieel maximaal te benutten.

Duurzame gebouwen ontzien het klimaat

Er zijn vele manieren om tijdens en na de bouw rekening te houden met de ecologische impact van een gebouw. Zo kun je ervoor zorgen dat een gebouw via bepaalde richtlijnen ontworpen en gebouwd wordt waarbij zowel de korte- als lange termijn impact op het milieu geminimaliseerd wordt. Denk daarbij aan het inzetten van duurzame en circulaire bouwmaterialen of andere oplossingen.

Daarnaast is het belangrijk dat het gebouw duurzaam is in het gebruik. Een gebouw wordt voor een zeer lange periode in gebruik genomen. De producten die je gebruikt binnen het interieur bepalen mede hoe vaak en op welke manier het onderhouden moet worden. Kortom, kies je ook voor duurzame producten?

Duurzame gebouwen zijn beter voor het milieu en dat is belangrijk

Duurzame gebouwen zijn belangrijk, want deze gebouwen belasten het milieu minder en dragen bij aan biodiversiteit. Uiteraard is het bebouwen van natuur altijd een aanslag op de biodiversiteit,dus des te belangrijker is het om de impact zo laag mogelijk te houden.

De duurzaamheid van gebouwen gaat verder dan alleen het bouwproces. De gebouwen worden tegenwoordig letterlijk groener. Door het gebruik van beplanting op de gevels en daken, wordt de opwarming van steden en dorpen verminderd. Dat is hard nodig, aangezien de aarde alsmaar verder opwarmt. Een goede ontwikkeling, maar vergeet niet dat uiteindelijk binnen in het gebouw ook zeer veel ruimte is voor verduurzaming.

Een duurzaam gebouw is pas écht groen als de binnenkant en buitenkant matchen

Matcht de binnenkant wel met de buitenkant van het duurzame gebouw? Een pand mag dan weliswaar duurzaam gebouwd zijn, maar dat zegt nog niets over de uitstoot tijdens het gebruik. Op dat vlak leveren facility managers gelukkig steeds bewuster een bijdrage. Door verantwoord en duurzaam in te kopen en het optimaliseren van processen verlaag je de voetafdruk van jouw organisatie aanzienlijk. 

Daarin speelt circulariteit een centraal begrip. Bij de aanschaf van producten denk je dan als inkoper/gebruiker al na over de eindbestemming van het product. Wanneer jij klaar bent met het product wordt het niet zomaar weggegooid, maar denk je na over een zinvolle toekomst. Iets dat door jou als 'afval' wordt gezien, is voor een ander bijvoorbeeld een waardevolle grondstof.

In duurzame gebouwen worden kringlopen gesloten

Deze manier van circulair denken wordt steeds beter begrepen binnen de maatschappij. Dat moet ook wel, want in Europa hebben we de ambitie om per 2050 volledig circulair te zijn. Duurzame kantoorgebouwen zijn een goed startpunt, omdat hier vaak grotere volumes worden verbruikt. Denk bijvoorbeeld aan papieren koffiebekers, (toilet)papier en kantoorartikelen.

Wanneer je bij het inkopen van dit soort artikelen alvast nadenkt over de eindbestemming, kun je een verbindende factor worden binnen een circulaire keten. Ben je nieuwsgierig hoe dit in zijn werk gaat? Onze specialisten gaven een mooi voorbeeld in onze case study. Daarin staat beschreven hoe de Volksbank de stap richting circulaire toilet oplossingen heeft gemaakt.

Download Case Study

Terug