Blog

Recente blog-artikelen van BlackSatino

Draagvlak creëren voor een circulaire oplossing - deel 1

Aangemaakt door Lindie Feuler | |   Blog

Als we het hebben over circulair ondernemen, gaat het vaak over materialen, grondstoffen, producten en hoe we daar slimmer mee om moeten gaan om verbruik te minimaliseren of liever zelfs nog te voorkomen. Facilitair managers met circulaire doelstellingen zoeken de balans in oplossingen tussen comfort, circulariteit en kostenbeheersing. Een invalshoek die minder vaak belicht wordt is het realiseren van draagvlak. Want hoe zorg je ervoor dat medewerkers die in aanraking komen met die circulaire producten of oplossing daadwerkelijk blij zijn met die nieuwe situatie? Ze willen vaak weten waarom er bepaalde keuzes worden doorgevoerd en er, als gevolg daarvan, misschien wel ander gedrag van hen verwacht wordt. Geef je hier te weinig aandacht aan, dan bestaat de kans dat er geen betrokkenheid, maar weerstand ontstaat voor de veranderingen die worden doorgevoerd.

Deze blog is het eerste deel in een serie waar wij, aan de hand van voorbeelden, tips geven die helpen om draagvlak te creëren bij je collega's zodat de keuze voor circulaire oplossingen breed worden gedragen. Lees hier deel twee.

De kracht van communicatie

Het lijkt zo voor de hand liggend, maar interne communicatie is ontzettend belangrijk en speelt een cruciale rol bij het doorvoeren van wijzigingen. ‘Circulair’ is een populair begrip, maar ook een begrip waar iedereen een eigen associatie bij heeft en iedere organisatie een eigen invulling aan geeft. Wanneer er door circulaire oplossingen dagdagelijkse situaties veranderen, kan dat weerstand opwekken – dat wil je voorkomen. Door te informeren, bewustwording creëren en aanwijzingen te geven tot het gewenste gedrag ontstaat er betrokkenheid.

Maak onderscheid tussen informatieve en functionele communicatie

Om aandacht te creëren voor de nieuwe situatie of producten is het belangrijk collega’s te informeren. Ons advies is om dit ook al te doen vlak voor de nieuwe producten fysiek aanwezig zijn op de werklocatie. Een vooraankondiging creëert betrokkenheid, collega’s kunnen wennen aan het idee en zullen op het moment zelf herkennen wat er gebeurt. Komen er andere afvalbakken voor betere scheiding, stap je over op andere koffiebekers om hergebruik te stimuleren of komt er een nieuwe sanitaire inrichting met duurzame producten? Leg dan het verhaal uit achter de keuzes die zijn gemaakt. Waarom heb je als organisatie deze keuze gemaakt? En hoe past dit in je organisatiedoelstellingen? Wat verwacht je er mee te bereiken?

Het kan zo zijn dat door de nieuwe situatie ook ander gedrag verwacht wordt. Denk bijvoorbeeld aan het scheiden van afval op een centrale plek in plaats van bij de werkplek. Het vraagt van mensen dat ze opstaan en een stukje lopen om hun afval weg te werpen. Combineer dan de voordelen voor de organisatie (betere scheiding van afval, minder afvalzakken) aan de voordelen voor de medewerkers (meer beweging op een dag is beter voor de vitaliteit).

Zorg voor duidelijke aanwijzingen en geef tips. Wanneer je in de toiletruimte gebruikte handdoekjes wil scheiden betekent dat minder restafval én het leveren van een grondstof voor toiletpapier. Voor gebruikers belangrijk om te weten dat er dus alleen maar handdoekpapier in de desbetreffende afvalbak gedeponeerd mag worden. Dit noemen we functionele communicatie.
In uitstraling uniform en herkenbaar met de andere communicatie-uitingen, maar door activatie aanspoort tot het gewenste gedrag.

Wij denken met eindgebruikers mee over de communicatie rondom circulaire oplossingen. Hierin benadrukken we het belang van communicatie over duurzame keuzes.

Blijf transparant

Transparantie in je communicatie is ook een krachtig element. Door open en eerlijk te blijven communiceren over de keuzes in het facilitair beleid, kweek je begrip.

Vertel waarom je deze keuzes maakt, deel de successen en communiceer juist ook over wat nog niet (helemaal) goed gaat of hoe je als organisatie nadenkt over de volgende stap. Zo wek je vertrouwen op. Wellicht stimuleer je mensen door zelf ook met initiatieven en ideeën te komen om die volgende stap te zetten. Transparantie zal een positief effect hebben op hoe alle communicatie-uitingen ontvangen worden.

Hoe kunnen we jou helpen?

In een adviesgesprek met een circulair expert brengen we jouw organisatie en doelstellingen in kaart. Door naar de huidige situatie te kijken bepalen we samen waar de kansen liggen op het gebied van circulaire oplossingen en helpen we je mee deze te implementeren, zoals bijvoorbeeld met handdoekinzameling en kringloopsluiting. Ook denken we mee over de stappen na de implementatie, zoals communicatie over je duurzame keuzes.

Maak een vrijblijvende afspraak met één van onze adviseurs en ontdek hoe WEPA helpt om een circulaire oplossing te realiseren die bijdraagt aan je duurzame doelstellingen.

Terug