Blog

Recente blog-artikelen van BlackSatino

De uitdagingen van circulair ondernemen

Aangemaakt door Brian Jansen | |   Blog

Op dit moment gebruiken we meer grondstoffen dan de aarde kan leveren. We moeten daarom slimmer omgaan met onze grondstoffen. Een groeiend aantal bedrijven zijn hierdoor bewust van de noodzaak om circulair te ondernemen - lees hier wat wat circulair ondernemen is. Dit brengt echter verschillende uitdagingen met zich mee. In mijn blog neem ik je graag mee in drie van deze belangrijke uitdagingen waar je als facilitair manager tegenaan loopt bij het realiseren van circulariteit binnen de organisatie.

Creëren van draagvlak

Wanneer je aan de slag gaat met circulariteit binnen de organisatie heb je intern draagvlak nodig. Van collega's wordt namelijk gevraagd om op een andere manier te denken. Dit leidt soms tot het aansporen tot ander gedrag binnen de organisatie. Wanneer je bijvoorbeeld kartonnen koffiebekers gescheiden wil inzamelen moeten medewerkers op de hoogte worden gesteld welke handelingen van hen worden verwacht. Interne communicatie speelt hierin een grote rol.

Tip: deel resultaten met je collega’s – laat ze zien welke bijdrage zij leveren aan de circulaire doelstellingen van de organisatie. Hiermee verhoog je de transparantie, creëer je betrokkenheid en maak je gedrag tastbaar.

Het samenbrengen van de keten

Een manier om je circulaire ambities te realiseren is door het sluiten van kringlopen. In de ideale situatie worden de grondstoffen van jouw afvalstromen gebruikt voor producten die jezelf weer inkoopt. Om dit te realiseren moet je samenwerken met verschillende partijen binnen de keten. Denk hierbij aan je huidige leveranciers en bijvoorbeeld je afvaldienstverlener. Maar hoe zorg je ervoor dat deze partijen samen gaan werken zodat ze een bijdrage leveren aan jouw doelstellingen? Het belangrijkste is om eerst voor jezelf helder te formuleren wat je doelstellingen zijn. Daarna breng je de verschillende leveranciers bij elkaar om na te denken hoe bepaalde processen circulair gemaakt kunnen worden.

Meer weten over circulair ondernemen? Lees onze ultieme gids over circulariteit

Circulair ondernemen, waar begin je?

Circulariteit is een ‘hot topic’, maar het is niet voor iedereen heel gemakkelijk om zomaar bestaande processen circulair te maken. Waar begin je? Zoals hierboven benoemd is het belangrijk om eerst je doelstellingen te formuleren. Kijk daarna kritisch naar je afvalstromen en bedenk samen met je leveranciers hoe je deze circulair kan maken om de gestelde doelstellingen te behalen. Kartonnen bekers en papieren handdoekjes zijn goede voorbeelden van afvalstromen die je snel kan omzetten omdat deze frequent worden ingekocht. Door in het inkoopproces de juiste keuzes te maken kun je snel circulariteit realiseren.

Circulariteit binnen facility

Om na te denken over manieren waarop we verder aan de slag kunnen met circulariteit binnen facility management brachten wij eindgebruikers, ketenpartners en circulaire experts samen. Wat zijn de trends? Hoe ziet een circulair inkoopproces eruit en welke technologieën helpen ons om de circulaire economie te versnellen? Lees alle key insights van deze kennissessie in dit whitepaper en ontdek welke invloed jij als facility manager hebt op de circulaire ambities van jouw organisatie.

Terug