Blog

Recente blog-artikelen van BlackSatino

Circulair ondernemen: voordelen van koploper zijn in Vlaanderen

Aangemaakt door Bas Schutgens | |   Facility Management

Organisaties willen graag vooruit, maar als het gaat om de ontwikkeling richting de circulaire economie ligt dat toch net iets anders. Voorop lopen binnen de circulaire economie betekent anders durven denken, doen en fouten durven maken. In dit artikel leggen we je uit welke uitdagingen jouw organisatie tegenkomt en waarom ieder bedrijf - met de nodige wilskracht - hiermee aan de slag kan.

Vlaanderen doet het goed als het gaat over het verder ontwikkelen van de circulaire economie. Zelfs zo goed dat de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) een lovend rapport schreef. De visie op afvalverbranding en efficiënte mix aan beleidsinstrumenten voor afval-, materialen- en bodembeheer levert Vlaanderen zelfs de titel: Pionier in circulaire economie op. Maar ook wordt benadrukt dat er nog veel verbeterpotentieel is. Belangrijk speerpunt is recyclage en nieuwe initiatieven op het vlak van grondstoffenverbruik.

Circulaire ontwikkelingen in de praktijk

De Sociaal Economische Raad voor Vlaanderen stelt dat meer dan 80 procent van de Vlaamse ondernemingen, in meer of mindere mate, al deelneemt aan de circulaire economie. Dat klinkt als goed nieuws, het blijkt dat er al een pak voorlopers zijn. Maar we zijn er nog lang niet. Als je voorop loopt moet je bereid zijn om fouten te maken. Je moet accepteren dat je niet alle wijsheid in pacht hebt. En door iets nieuws te proberen wordt je een stuk wijzer en kan je leren.

Het hoeft niet in één keer perfect te zijn. Juist dankzij nieuwe ervaringen kun je dingen verbeteren. En doordat je meer probeert en innoveert, vergaar je voortschrijdend inzicht. Bovendien zijn er tal van andere factoren die zich ook wijzigen en een effect hebben op onze zaken, zoals bijvoorbeeld de wetgeving. Innovatie is dus een continue proces op basis van de inzichten die je verwerft. Wat vandaag de dag innovatief is, kan morgen alweer achterhaald zijn. Door deze ervaringen te delen, wordt je ook gezien als een innovator en dit willen we allemaal, toch?

Nieuwsgierig naar een circulair alternatief

Organisaties kiezen dus steeds vaker vanuit een duurzame gedachte voor een circulair product. Zo kan met de juiste mindset en een gezonde dosis nieuwsgierigheid een start worden gemaakt met circulair ondernemen.

Stel haalbare doelen op voor jouw organisatie en probeer producten in te kopen die ontworpen en geproduceerd zijn vanuit de circulaire gedachte. Dat levert niet alleen een besparing op, maar zet je ook in de positie om naar buiten te treden met jouw duurzame ambities.

Van duurzame ambities naar toegevoegde waarde

Uiteindelijk kan jij en je organisatie de verantwoorde keuze die je maakt ook communiceren naar buiten toe. Denk aan de milieubesparingen die je verwezenlijkt op KPI's zoals energie-, CO2- of waterverbruik of reductie van restafval omdat de afvalstromen als grondstoffen ingezet worden binnen een kringloop. Zo lever je een bijdrage aan de circulaire economie en daar kun je als organisatie zeker trots op zijn.

Deze resultaten kunnen bedrijven gebruiken voor interne en externe communicatie, zoals in jaarverslagen bijvoorbeeld. Als je uiteindelijk die keuze maakt dan is dat ook gerechtvaardigd om daar trots op te zijn en dit te delen met stakeholders en partners. Wellicht niet om enkel te zeggen dat je het goed doet, maar ook om andere te inspireren.

Duurzame keuze waar je trots op mag zijn

Daar heeft niet alleen de organisatie profijt van, maar ook medewerkers hechten steeds meer waarde aan een werkgever die duurzame keuzes maakt. Zo werk je niet alleen aan duurzame doelstellingen, maar ook aan je duurzame imago. Kiest jouw organisatie als innovatieve speler om voorop te lopen in de circulaire ontwikkelingen? 

Je toiletruimtes zijn een laagdrempelige en effectieve manier om aan de slag te gaan met circulaire doelstellingen binnen je organisatie. Onze circulaire experten vertellen meer over circulaire ambities in dit whitepaper´Van circulaire ambitie naar facilitair beleid´. 

Download whitepaper

Terug