Blog

Recente blog-artikelen van BlackSatino

Circulair denken: Circulaire inkoopprocessen

Steeds meer bedrijven zijn bezig om de organisatie duurzaam in te richten. Om dat door middel van circulariteit te doen, moeten het sluiten van kringlopen én het inkopen van passende circulaire oplossingen standaard onderdelen worden van de bedrijfsvoering.

Het proces om circulaire producten in te kopen is echter anders dan bij ‘traditionele’ inkoopprocessen. Het voornaamste verschil is dat in een eerder stadium met leveranciers en partners wordt gesproken, vaak nog voor een uitvraag. Het vertrekpunt bij een circulair inkoopproces zijn namelijk de duurzaamheidsdoelstellingen van een organisatie. Deze doelstellingen vormen de uitvraag van de inkoper aan leveranciers: ‘Hoe zorgt jouw oplossing ervoor dat onze doelstelling wordt behaald?’

Wat is circulair inkopen?

Circulair inkopen houdt in dat de faciliteiten die worden ingekocht om de onderneming optimaal te laten functioneren tegelijkertijd invulling geven aan circulaire toepassingen. Dit wordt gerealiseerd door andere inkoopcriteria en andere stappen te hanteren dan in een ‘traditioneel’ inkoopproces.

Het grootste onderscheid is dat bij een circulair inkoopproces leveranciers en partners in een eerder stadium worden betrokken. Door eerst advies te vragen en onderzoek te doen ben jij namelijk beter in staat om te bepalen wat de mogelijkheden zijn om de circulaire doelstellingen te behalen. Deze opgedane inzichten neem je uiteindelijk mee in de uitvraag – je gaat op zoek naar partijen die jouw ambities en doelstellingen het beste kunnen realiseren.

Van product naar oplossing

Gedurende het inkoopproces is het belangrijk om in gedachten te houden waarom je iets koopt. Wat zijn de verwachtingen en vooral wat is het doel. Door te sturen naar een oplossing en niet naar een specifiek product, creëer je nieuwe mogelijkheden om circulariteit toe te voegen. Een circulaire oplossing is namelijk niet altijd een fysiek product – het kan ook een specifieke dienst zijn.

Hoe beoordeel je een circulaire oplossing?

Vanuit een traditioneel inkoopproces wordt er veelal naar de kostprijs gekeken. Niet vreemd als je je bedenkt dat inkopers vaak moeten sturen op het reduceren van kosten. Bij circulaire inkoop is dit echter anders. Oplossingen kunnen bij aanschaf duurder zijn, maar op de lange termijn juist kosten besparen. Maar hoe beoordeel je of een circulaire oplossing van waarde is voor jouw organisatie?

 • De reis van het product
  Herkomst en bestemming na levensduur zijn belangrijk in de reis van een product. Belangrijk zijn vragen als: ‘Waar komen de grondstoffen vandaan?’ en ‘Wanneer het voor mij afval wordt, voor wie wordt het dan een grondstof?’

 • Van grondstof tot product
  Als je afvalstromen kunt omzetten in grondstoffen voor nieuwe producten, ga dan na hoe dit productieproces is ingericht.

   

 • Na gebruik
  Op het moment dat het product voor jouw afval wordt, waar gaat het dan naar toe? En wat is dit dan waard in euro’s of voor het imago van jouw bedrijf? Wellicht zijn er onderdelen te hergebruiken in andere toepassingen. Als je daar van tevoren niet over nadenkt, is de kans groter dat een product na gebruik bij het restafval eindigt.

 • Is er een productcategorie die als grondstof kan dienen voor een andere?
  Kan jouw afval worden omgezet in grondstof? En kun je als organisatie gebruik maken van de producten die ervan gemaakt worden? Denk aan kartonnen bekers – deze worden ingezet voor de productie van toilet-en handdoekpapier.

 • Circulaire samenwerking
  Om tot een circulaire oplossing te komen, heb je vaak meerdere interne en externe partijen nodig. Betrek je collega’s inkopers en contractmanagers wanneer je in gesprek gaat met je leveranciers. Vaak is er binnen lopende contracten veel mogelijk.

Zum Blog

 

Start zelf met circulair inkopen

Zoals de circulaire economie verschilt van de lineaire economie, zo verschilt dus ook het inkoopproces van circulaire oplossingen met een traditioneel inkoopproces. Waar je bij traditionele inkoop vooral richt op fysieke producten en kostenreductie, is de inkoop van circulaire oplossingen vooral gericht op het vinden van de juiste oplossing om de gestelde duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren.

Maar hoe zet je een circulair inkoopproces op? Wij hebben deze gids opgesteld om inkopers meer inzicht te geven in circulariteit en hoe ze de beste circulaire oplossingen vinden voor hun organisatie.

 

Terug