Blog

Recente blog-artikelen van BlackSatino

Boost voor je corporate image: écht duurzaam communiceren

Aangemaakt door Lindie Feuler | |   Facility Management, Duurzaamheid

Duurzaam ondernemen is goed voor mens en milieu, maar ook goed voor het imago van je organisatie. Het was in het verleden voor sommige bedrijven zelfs de belangrijkste drijfveer om te verduurzamen. Dat is gelukkig niet meer altijd zo. Duurzaam ondernemen wordt nu gelukkig versneld doorgezet, want zonder duurzame stappen, redden wij het niet om als samenleving in 2050 volledig circulair te zijn.

Consumenten en bedrijven kiezen steeds vaker voor het meest duurzame alternatief. Net als werkzoekenden. Studies wijzen uit dat bedrijven die zichtbaar duurzame intenties invullen, aantrekkelijker worden geacht om voor te werken. In dit blog licht ik toe waarom en hoe je over je duurzame activiteiten kunt communiceren om een positieve impact te creëren op je corporate imago.

Wat is een duurzaam imago precies?

Het imago is het beeld dat mensen hebben van jouw organisatie, persoon of merk. Als je als ‘duurzaam’ gezien wil worden, is het belangrijk dat je dit uitdraagt. Zowel intern als extern.
Dit kan alleen als je ook oprecht bezig bent met duurzaamheid. Daarvoor is intrinsieke motivatie van een organisatie – of liever van de mensen die er werken – de belangrijkste drijfveer.

Want je organisatieprocessen veranderen voor een duurzamer alternatief, is vaak niet de makkelijkste weg. Sommige leveranciers promoten hun product als duurzaam, maar als je goed leest of doorvraagt, is het verhaal niet zo goed onderbouwd. Dan heb je te maken met ‘greenwashing’. Greenwashing is wanneer bedrijven of organisaties zich duurzamer voordoen dan ze eigenlijk zijn. Wanneer dit de situatie is, bestaat er altijd het risico dat klanten of stakeholders erachter komen en een organisatie haar geloofwaardigheid verliest. Écht duurzaam doen is dus essentieel!

Échte duurzaamheid uitdragen in facility management

Wat je dus nastreeft is echte duurzaamheid. Je wilt er zeker van zijn dat wat je doet op het gebied van duurzaamheid ook echt duurzaam is en dat je het kunt onderbouwen. Dit kan op allerlei gebieden worden ingevuld. Vanuit Facility Management kun je een sleutelrol spelen in de duurzame activiteiten van een onderneming, omdat je vele bedrijfsprocessen ondersteunt.

Dit kan bijvoorbeeld gekoppeld zijn aan HR- gerelateerde zaken. Juist in werving en selectie begint duurzaamheid steeds belangrijker te worden. HR heeft als doel om personeel lang, gezond, plezierig en productief te laten werken Een facility manager ondersteunt hierin door te zorgen voor een prettige werkomgeving. En een werkomgeving is pas prettig als aan allerlei behoeften wordt voldaan.

Een sfeervolle inrichting met een goed klimaat of een hygiënische beleving in de sanitaire ruimtes . Tot en met het stimuleren en organiseren van hybride werkvormen of mobiliteit, waarbij werknemers bepaalde opties krijgen aangeboden om van en naar het werk te reizen, waarbij bijvoorbeeld minder duurzame vervoerskeuzes minder aantrekkelijk worden gemaakt.

Door samen op te trekken met andere afdelingen, zul je zien dat er meer draagvlak ontstaat, meer begrip en bewustwording voor de punten die je hebt aangepakt. Het betrekken van stakeholders kan dus ook een cruciale rol spelen bij het vormen van je imago.

De volgende stap: bewustwording creëren bij de doelgroep

Door tastbaar te maken welke ambities je hebt op het gebied van duurzaamheid of wat je al bereikt hebt, laat je zien dat je het serieus meent. Door KPI’s te gebruiken en de acties die je daarop gepland hebt, creëer je bewustwording bij je doelgroep. Dit kan intern en extern zijn. Denk aan doelstellingen zoals 20% CO2 besparen, of het installeren van zonnepanelen of het zakelijk elektrische rijden mogelijk maken.

Daarnaast kun je als organisatie ook deelnemen aan innovatieprojecten binnen jouw sector die erop gericht zijn een duurzaam alternatief te ontwikkelen. Door zoiets te doen, buiten je comfort zone, laat je zien dat je een pionier bent en bereid bent om te werken aan een mooiere wereld. En zó wil je gezien worden.

Door dit soort ‘Facts & Figures’ te communiceren, maak je het tastbaar wat jouw doelstellingen zijn en onderbouw je wat doet. En dat is in onze ogen de key om een geloofwaardig duurzaam imago te krijgen.

Terug