Blog

Recente blog-artikelen van BlackSatino

Blacksatino en de sustainable development goals

Aangemaakt door Lindie Feuler | |   Duurzaamheid

Stel je voor: een wereld zonder armoede, ongelijkheid en klimaatverandering.
Nog ver weg? Niet volgens de Verenigde Naties. Zij hebben 17 doelstellingen geformuleerd - de Sustainable Development Goals - waar we met z’n allen hard aan moeten werken om in 2030 echt in een betere, mooiere wereld te leven. En iedereen kan op zijn eigen manier een bijdrage leveren.

Heb je BlackSatino toiletinrichting of overweeg je de overstap? Lees dan dit blog en bekijk wat BlackSatino kan betekenen voor jouw bijdrage.

Onderdeel van bedrijfsdoelstellingen

Een groeiend aantal ondernemingen neemt duurzaamheid op in hun bedrijfsdoelstellingen. De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN zijn een prima kapstok om de duurzaamheidsambities van je eigen organisatie aan te koppelen en erover te communiceren. Zo maak je het heel tastbaar wat je als organisatie doet om bij te dragen aan die targets tot 2030. Denk aan het inzetten van groene energie of je wagenpark vernieuwen met elektrische auto's.

De bijdrage van BlackSatino

BlackSatino is al sinds 2010 de koploper op het gebied van duurzaamheid binnen de toilethygiënebranche. BlackSatino wordt duurzaam geproduceerd zonder gebruik te maken van primaire grondstoffen, zonder gebruik te maken van schadelijke toevoegingen, met uiterst hoge milieuprestaties door efficiënt watermanagement te danken aan een eigen waterzuivering en het opwekken van eigen energie en een CO2-neutrale productie. De inspanningen die we daarvoor dagelijks maken komen samen in een concept dat 100% veilig is voor mens en milieu en ook door de Cradle to Cradle certificering aantoonbaar daaraan voldoet.

Het goed doen in plaats van minder slecht

Het productieproces van BlackSatino is compleet CO2-neutraal door uitsluitend gebruik van groene stroom en compensatie van de overige emissies met Gold Standard Carbon credits. Deze credits worden ingezet voor een project in Rwanda dat erop gericht is lokaal CO2 te reduceren.

Het project biedt gezinnen de middelen anders te gaan koken, met als resultaat minder ontbossing, minder rookontwikkeling, minder luchtvervuiling en minder CO2-uitstoor. Daarmee dragen we bij aan een betere biodiversiteit, betere gezondheid van de families, meer tijd voor betaalde arbeid en onderwijs, een beter milieu en leefomgeving en werkgelegenheid.

Door dit project mee te financieren draagt BlackSatino bij aan de volgende duurzame doelstellingen van de VN:

Zo dragen we door dit project o.a. bij aan een CO2- reductie van 140.000 ton op jaarbasis.

Lees meer over de concreet behaalde resultaten van het compensatieprojecten in de factsheet. Bij BlackSatino werken we elke dag met respect voor mens en milieu. Wij geloven in het doorgeven van een betere wereld.

Wil je weten hoeveel milieubesparingen jij kunt realiseren door de duurzame toiletinrichting van BlackSatino? Doe dan de gratis besparingscheck en bekijk hoeveel cellulose, energie, water en CO2 besparing je kunt realiseren.

Terug