Meer dan een certificaat

Cradle to cradle ® Gecertificeerd

Cradle to Cradle betekent ‘van wieg tot wieg’: elk product zou idealiter moeten leiden tot het ontstaan van een nieuw product. Wij van BlackSatino hebben dit principe omarmd. BlackSatino is het enige merk in de sector van hygiënepapier en -dispensers met de zilveren Cradle to Cradle ®-certificering.

Cradle to Cradle

Wat u erover moet weten


Voor ons is ‘Cradle to Cradle’ (C2C) een van de belangrijkste certificaten. Het is een concept dat binnen de circulaire economie centraal staat. Cradle to Cradle betekent letterlijk ‘van wieg tot wieg’: elk product dat wordt gemaakt, moet uiteindelijk het ontstaan van een nieuw product mogelijk maken.Zo vermijd je afval en ontstaat een gesloten kringloop. Dit idee komt oorspronkelijk uit de natuur, die geen afval kent.

Voor de praktijk van Cradle to Cradle zijn twee kringlopen van cruciaal belang:

Grondstof-proces

De biologische kringloop

Bij de biologische kringloop gaat het erom dat alle grondstoffen en chemicaliën die in een product worden gebruikt, biologisch afbreekbaar en onschadelijk zijn. Het doel is de materialen opnieuw op te nemen in de natuur, zodat zij als grondstoffen kunnen dienen voor verdere natuurlijke processen.

  • In het productieproces van BlackSatino zijn alle schadelijke chemicaliën vervangen door grond- en hulpstoffen die in een natuurlijke kringloop kunnen worden afgebroken.

Hergebruik-proces

De technologische kringloop

De technologische kringloop vereist dat een product zodanig is ontworpen dat het kan worden gerepareerd zonder waardeverlies of dat alle onderdelen ervan opnieuw kunnen worden gebruikt. Deze kringloop gaat verder dan recycling. Recycling vertraagt slechts het lineaire proces van productie, gebruik en weggooien. Uiteindelijk belanden de producten of hun onderdelen bij het afval.

  • De BlackSatino-hygiënedispensers maken deel uit van de technologische kringloop; daarbij dienen ze na hun levensduur weer als grondstof voor nieuwe dispensers.

De Cradle to Cradle Certificering

Eisen en criteria

De EPEA (Environmental Protection Encouragement Agency) is de toezichthouder van Cradle to Cradle; zij voert uitgebreide evaluaties uit in vijf categorieën om te bepalen of producten aan de gestelde eisen en normen voldoen.

De producten worden gewaardeerd van brons tot platina. Het idee erachter: organisaties moeten hun producten steeds duurzamer maken en bij elke nieuwe beoordeling qua niveau verbeteren. BlackSatino is momenteel Cradle to Cradle ® Zilver gecertificeerd.

Om de Cradle to Cradle ® certificering te behouden, beoordeelt de EPEA elke twee jaar of de producten nog steeds aan de eisen voldoen of zijn verbeterd. Ook de certificering ontwikkelt zich in het proces: de eisen en normen worden voortdurend aangescherpt. Dit maakt het voor fabrikanten moeilijker om een C2C®-certificering te krijgen of te behouden.

Cradle to Cradle

De vijf categorieën


1. Materiaalhygiëne:  alle gebruikte chemische bestanddelen zijn onschadelijk voor mens en milieu.

2. Hergebruik van materialen: alle materialen van het product krijgen na gebruik een nieuwe functie. Ofwel is het onschadelijk afval dat dient als voedsel voor de natuur (biologische kringloop), ofwel kunnen we onderdelen gebruiken in het productieproces voor een nieuw product (technologische kringloop).

3. Hernieuwbare energie en CO2-beheer: bij het productieproces wordt gebruik gemaakt van duurzame energiebronnen zoals zonne-energie of water.

4. Verantwoord gebruik van water: bedrijven die volgens Cradle to Cradle willen werken, moeten aantonen dat ze hun water op een verantwoorde en efficiënte manier gebruiken en dat hun afvalwater schoon is.

5. Sociale verantwoordelijkheid: ondernemingen moeten hun verantwoordelijkheid nemen ten aanzien van de werknemers en andere belanghebbenden, en aantoonbaar normen hanteren voor hun interne processen: daaronder vallen onder meer goede productie- en arbeidsomstandigheden, naleving van de grond- en mensenrechten, preventief management en vermijden van corruptie.

Hoe duurzaam kan uw organisatie worden?

Spreek met onze experts

Whitepaper

Van kringloopdoelstellingen tot facility managementstrategie


Facility managers spelen een belangrijke rol bij het sluiten van kringlopen en het realiseren van de kringloopdoelstellingen van een bedrijf. Zij bepalen welke producten en diensten noodzakelijk zijn voor de organisatie.  Lees in dit whitepaper hoe facility managers kringloopdoelstellingen kunnen meenemen in een duurzame strategie die aansluit op de doelstellingen van het bedrijf.

Download whitepaper