Impressum

Informatie volgens § 5 TMG:

WEPA Professional GmbH

Rönkhauser Str. 26

59757 Arnsberg-Müschede


Plaatselijke productieplaats:

Boutestraat 125

6071 JR Swalmen

Nederland


Vertegenwoordigd door:

Andreas Nöcker, Martin Rohde, Udo Raumann, Patrick Schumacher

contact:

Telefoon DE: +49 (0) 2932/307 - 0

Telefoon NL: +31 (0) 88 0183 - 000

Fax: +49 (0) 2932/307 - 8040

E-mail: info@blacksatino.eu


Inschrijving in het register:

Inschrijving in het handelsregister.

Rechtbank van eerste aanleg: Arnsberg

Registratienummer: HRB9243


Belasting over de toegevoegde waarde:

Identificatienummer voor de omzetbelasting overeenkomstig §27 a Umsatzsteuergesetz:

Duitsland: DE815196516

Nederland: NL0094295554B01

IHK nr: 13029403

D-U-N-S nr: 41-368-7773


Geschillenbeslechting:

De Europese Commissie biedt een platform voor onlinegeschillenbeslechting (OS):

https://ec.europa.eu/consumers/odr.

U vindt ons e-mailadres in het impressum hierboven.

Wij zijn niet bereid of verplicht om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumentenzaken.


Aansprakelijkheid voor de inhoud

Als dienstverlener zijn wij verantwoordelijk voor onze eigen inhoud op deze pagina's in overeenstemming met § 7 paragraaf 1 TMG onder de algemene wetten. Volgens §§ 8 tot 10 TMG zijn wij niet verplicht om verzonden of opgeslagen informatie te controleren of omstandigheden te onderzoeken die wijzen op illegale activiteiten.

Verplichtingen tot verwijdering of blokkering van het gebruik van informatie volgens de algemene wetgeving blijven hierdoor onaangetast. Aansprakelijkheid in dit verband is echter pas mogelijk vanaf het tijdstip waarop een concrete schending van de wet bekend wordt. Indien wij kennis krijgen van dergelijke inbreuken, zullen wij de desbetreffende inhoud onmiddellijk verwijderen.


Aansprakelijkheid voor links

Ons aanbod bevat links naar externe websites van derden, op de inhoud waarvan wij geen invloed hebben. Daarom kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor deze externe inhoud. Voor de inhoud van de gelinkte pagina's is steeds de desbetreffende aanbieder of exploitant van de pagina's verantwoordelijk. De gelinkte pagina's werden gecontroleerd op mogelijke wettelijke overtredingen op het ogenblik van het linken. Illegale inhoud was niet herkenbaar op het moment van koppelen.

Een permanente controle van de inhoud van de gelinkte pagina's is echter niet redelijk zonder concreet bewijs van een overtreding van de wet. Indien wij kennis krijgen van inbreuken, zullen wij dergelijke links onmiddellijk verwijderen.


Copyright

De door de exploitanten op deze pagina's gecreëerde inhoud en werken zijn onderworpen aan het Duitse auteursrecht. Voor de verveelvoudiging, bewerking, verspreiding of enige vorm van commercialisering van dergelijk materiaal buiten het toepassingsgebied van de auteurswetgeving is de voorafgaande schriftelijke toestemming van de respectieve auteur of maker vereist. Downloads en kopieën van deze site zijn alleen toegestaan voor particulier, niet-commercieel gebruik.

Voor zover de inhoud van deze site niet door de exploitant werd gecreëerd, worden de auteursrechten van derden gerespecteerd. Met name inhoud van derden wordt als zodanig aangeduid. Mocht u desondanks kennis krijgen van een inbreuk op het auteursrecht, dan verzoeken wij u ons daarvan in kennis te stellen. Als wij kennis krijgen van inbreuken, zullen wij dergelijke inhoud onmiddellijk verwijderen.

OPMERKING:

Er kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor volledigheid, redactionele of technische fouten, weglatingen, enz. of voor de juistheid van de inzendingen. In het bijzonder kan geen garantie worden gegeven voor de volledigheid en juistheid van de informatie die via verdere links kan worden geraadpleegd. Aanbieders zijn verantwoordelijk voor hun eigen inhoud, die zij voor gebruik beschikbaar stellen, in overeenstemming met de algemene wetgeving. Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen deze eigen inhoud en verwijzingen naar inhoud van andere aanbieders. De verwijzingen door middel van hyperlinks naar de inhoud van buitenlandse webpagina's dienen alleen ter informatie. De verantwoordelijkheid voor deze externe inhoud ligt uitsluitend bij de aanbieder die de inhoud ter beschikking stelt. Alvorens de overeenkomstige link te plaatsen, zijn de websites van de andere aanbieders met grote zorgvuldigheid en naar eer en geweten gecontroleerd. Er kan echter geen garantie worden gegeven voor de volledigheid en juistheid van informatie die via verdere hyperlinks wordt bereikt. De inhoud van andere websites kan te allen tijde zonder medeweten van de internetredactie van WEPA Professional GmbH worden gewijzigd. Voor alle links op deze pagina's geldt: Wij benadrukken dat wij geen invloed hebben op de vormgeving en inhoud van de pagina's van andere aanbieders die via links vanaf onze homepage bereikbaar zijn en dat wij hun inhoud niet als onze eigen inhoud overnemen. Deze verklaring geldt voor alle pagina's van deze homepage en de daar geplaatste links. Indien WEPA Professional GmbH verwijst naar pagina's waarvan de inhoud aanleiding geeft tot klachten, verzoeken wij u ons hiervan op de hoogte te stellen. De internetredactie van WEPA Professional GmbH behoudt zich het recht voor om de verstrekte informatie zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen.