pattern patroon3

Circulaire samenwerking

De bronnen van onze aarde raken uitgeput en vervuild. Met onze kringloopconcepten op basis van lokale, veilige en verantwoorde materialen geloven wij dat we het verschil kunnen maken.
We zetten papieren afvalstromen in om er nieuwe, duurzame producten van te maken. Onze fabriek is daarbij een grondstoffenrotonde.

transitie naar een circulaire economie

Op dit moment gebruiken we als maatschappij meer grondstoffen dan de aarde ons op termijn kan geven. Aan het begin van de keten raken onze grondstoffen op en aan het eind van de keten kampen we met afvalproblemen.

De oplossingen liggen in het denken en werken in kringlopen. Dan starten we de transitie naar de circulaire economie.

Ook wij willen onze maximale bijdrage leveren aan een circulaire economie. Voor ons liggen de kansen op dat gebied in alternatieve en lokale grondstoffen. Om die reden zijn we al een tijd bezig met circulaire oplossingen en het sluiten van kringlopen. Dankzij een innovatief proces zijn wij in staat om papieren afvalstromen veilig en in wisselende samenstellingen in te zetten als grondstof voor de productie van hygiënepapier.

Lokale grondstoffen

Naast oud papier, worden ook gebruikte kartonnen koffiebekers, drankenkartons, flessenlabels en gebruikt handdoekpapier ingezet als grondstof voor toilet- en handdoekpapier.

“Op deze manier realiseren we circulaire stappen en maken we samen de cirkel rond!”
Papierkringloop

Hoe werkt een kringloopsluiting in de praktijk?

Een samenwerking met WEPA Professional biedt organisaties de kans om papieren afvalstromen ter beschikking te stellen als grondstof.

Binnen een circulaire samenwerking worden deze papieren afvalstromen door de afvaldienstverlener ingezameld en als grondstof voor BlackSatino hygiënepapier naar de fabriek gebracht. Op deze manier voorkomen we dat er grondstoffen aan de planeet onttrokken worden én voorkomen we onnodige milieubelasting door gebruikt papier in de regio te houden.

Het toilet-en handdoekpapier dat we maken van dit kantoorpapier, of kartonnen koffiebekers en gebruikt handdoekpapier, wordt vervolgens weer via de service- en distributiepartner geleverd aan die organisaties voor gebruik in de eigen toiletgroepen.

Samen met de betrokken ketenpartners sluiten we op deze wijze lokaal de kringloop, sparen we het milieu en nemen wij gezamenlijk verantwoordelijkheid voor het afval- en grondstofprobleem.

case study

Van koffiebeker naar hygiënepapier
Van koffiebeker naar hygiënepapier
Download case study

Onze kringloopconcepten maken het mogelijk circulaire stappen te zetten.

laatste blogs