Slimmer omgaan met het afval van je organisatie

Streven naar een (rest)afvalvrij kantoor. Een ideaalbeeld van de circulaire economie. Er bestaan al veel initiatieven, maar we zijn er nog niet. Wat kun je als facilitair manager doen als jouw organisatie toch nog kampt met afvalstromen zonder nieuwe bestemming? Hoe kun je door slimmer om te gaan met dit afval toch bijdragen aan een circulaire economie?

De Wegwijzer Afvalvrij Kantoor[1], een initiatief van Rijkswaterstaat en Facility Management Nederland, helpt je op weg in je zoektocht. Ben je pragmatisch ingesteld en wil je snel circulaire stappen zetten? Lees dan ook eens dit blog met onze tips over anders omgaan met je papieren afval.

Afvalstromen onder de loep

In de circulaire economie richten we ons op het reduceren van grondstofverbruik. Grondstoffen raken op doordat we meer gebruiken dan er op natuurlijke wijze terug groeit. Door kritisch naar je afvalstromen te kijken, ontdek je misschien dat het afval van jouw organisatie als grondstof kan dienen voor andere, nieuwe producten.

Kringloop_totaal_Tekengebied 1WEPA Professional kan papieren afvalstromen, zoals kantoorpapier, kartonnen bekers of handdoekpapier prima inzetten om er toiletpapier en handdoekpapier van te maken. Op die manier reduceer je een deel van je restafval, maar borg je ook dat waardevolle grondstoffen in de kringloop blijven en op een zo hoog mogelijke manier worden hergebruikt. Dit begint bij een goede afvalscheiding aan de bron en de inzet van afvalspecialisten die jouw organisatie en medewerkers helpen de gestelde doelen te bereiken.

Dus vraag je afvaldienstverlener om je te helpen bij deze stap. Zij hebben vaak de connecties, voorbeelden en ervaringen om ook in jouw organisatie door professionele afvalscheiding - zo dicht mogelijk bij de bron - bij te dragen aan circulaire oplossingen.

Er zijn bestemmingen voor bijvoorbeeld koffiedik (grondstof voor zwammen), sinaasappelschillen (winnen van etherische oliën voor o.a. zeep), maar denk ook aan oude bedrijfskleding die weer input kan zijn voor nieuwe producten op textielbasis. Of PET dat zeer goed bruikbaar is als grondstof voor het maken van fleecekleding. Allemaal voorbeelden waar afval echt ingezet wordt in een nieuw, waardevol en bruikbaar circulair product.

Serieuze restafvalreductie

Restafvalreductie is vaak een van de KPI’s in organisaties waar gestuurd wordt op verduurzaming. Door je papier afvalstromen om te zetten in nieuwe producten realiseer je een flinke besparing op je restafval. En zet je stappen richten een afvalvrije kantooromgeving.
Laat die reductie ook voor je uitrekenen. Hoeveel kartonnen koffiebekers werden grondstof voor toiletpapier? Of hoeveel CO2-uitstoot is bespaard omdat het afval op de juiste manier aan de bron gescheiden werd en daarmee ingezet werd als waardevolle grondstof?
Een ton ingezameld kantoorpapier lever een CO2-besparing t.o.v. verbranding op van 194 kg. Met zulke cijfers kun je het ook voor collega’s en bezoekers tastbaar maken, met uiteindelijk een positief effect op het imago van je organisatie.

Lees ook ons blog over recycling van papieren handdoekjes >>

Van afvalstromen naar circulaire producten

Door een circulaire samenwerking te starten met je afvaldienstverlener, je service- en distributiepartner en WEPA Professional is het mogelijk om het hygiënepapier dat gemaakt wordt van jouw papieren afvalstromen weer aan te bieden in de toiletgroepen in jouw bedrijf. Zo maak je de cirkel rond en worden grondstoffen optimaal hergebruikt. In een raamovereenkomst borgen we dit, waarbij uiteraard alle lopende afspraken en contracten rondom de afvalinzameling en levering van sanitaire voorzieningen onveranderd blijven.

Maak een vrijblijvende (bel)afspraak met één van onze adviseurs. We delen graag onze ervaring en helpen je op weg naar een circulaire toiletruimte.

[1] https://www.wegwijzerafvalvrijkantoor.nl/cases/rabobank

Wanneer je hierover met ons in gesprek wilt, neem dan persoonlijk contact met mij op:
Lindie Feuler
op 23 februari, 2021
Brand Management | Marketing Communication | Inbound Marketing | Buyer Journey

Hoeveel kun jij besparen?