Blog

Recente blog-artikelen van BlackSatino

Hoe zet je een kringloopsamenwerking op binnen bestaande contracten?

Aangemaakt door Elisabeth Beukers | |   Duurzaamheid

Een circulaire samenwerking in de praktijk brengen vraagt om samenwerking in de keten. In de meeste gevallen komt de behoefte vanuit de Facilitair Manager die anders om wil gaan met de bestaande afvalstromen en haar leveranciers aan tafel zet. Want een kringloopovereenkomst raakt meerdere contracten. In dit blog leg ik je uit hoe wij kringlopen sluiten.

Hoeveelheden

Via een kringloopovereenkomst kunnen we organiseren en borgen dat afvalstromen zoals (vertrouwelijk) kantoorpapierafval, gebruikt handdoekpapier en gebruikte koffiebekers verwerkt worden tot handdoek- en toiletpapier. Eerste stap is het inzichtelijk maken van de hoeveelheden en details: Hoeveel ton kantoorpapierafval komt jaarlijks vrij, hoeveel koffiebekers worden er op jaarbasis verbruikt, welk type beker is het cq. welke coating heeft de beker?

Deze gegevens nemen we op in de kringloopovereenkomst zodat alle betrokken ketenpartners samen borgen en ook de garantie hebben dat deze papieren afvalstromen naar WEPA worden gebracht om er hygiënepapier van te maken, dat vervolgens weer bestemd is voor de toiletgroepen van de organisatie waar de afvalstromen vrij komen.

In de praktijk

Vaak ontstaat in organisaties het idee van een kringloop, maar zijn vragen als: ‘Wat moeten we er voor doen om een kringloop te sluiten?’ of ‘Welke kosten zijn eraan verbonden?’ niet ongebruikelijk.

Je afvaldienstverlener kan je helpen het afvalmanagement op de juiste manier in te richten zodat het gescheiden wordt bij de bron. De mogelijkheid bestaat dat op dat gebied veranderingen moeten worden doorgevoerd, zoals andere afvalbakken.

Aan de kringloopsamenwerking zijn verder geen extra kosten verbonden. Onze ervaring is dat het sluiten van kringlopen vaak kostenneutraal kan worden uitgevoerd. Maar in alle gevallen vallen deze afspraken binnen het contract met je afvaldienstverlener.

Lees ook mijn andere blog over circulair samenwerken in de praktijk.

De overeenkomst

De kringloopovereenkomst wordt opgesteld met de betrokken partijen, de ketenpartners. Iedere partner draagt zorg voor een deel van de keten.

  1. De organisatie beslist - in overleg met WEPA - welke afvalstromen ingezet worden voor het verwerken tot hygiënepapier.

  2. Het schoonmaakbedrijf zorgt dat de afvalstromen gescheiden worden ingezameld.

  3. De afvaldienstverlener draagt zorg dat de afvalstromen, volgens de aangegeven specificaties, worden aangeleverd in de fabriek in Swalmen.

  4. Papierproducent WEPA zet deze stromen in als grondstof voor hygiënepapier.

  5. Het schoonmaakbedrijf of de distributeur zal dit vervolgens terug leveren bij de organisatie. Zij dragen zorg voor zowel de financiële afhandeling als het logistieke gedeelte van de levering van het hygiënepapier.

WEPA Professional stelt een kringloopovereenkomst op waarin de verwerkte afvalstromen en hoeveelheden wordt opgenomen. Op deze wijze blijven de afspraken met de bestaande leveranciers in tact.

Wil jij ook je restafval reduceren en serieuze milieubesparingen realiseren door middel van een kringloop?

Terug