pattern patroon1

Cradle-to-Cradle

CRADLE TO CRADLE

De letterlijke vertaling van Cradle to Cradle betekent van ‘wieg tot wieg’ – ieder product wat je maakt moet uiteindelijk leiden tot de geboorte van een nieuw product. Deze gedachte komt uit de natuur waarbij afval niet bestaat, iedere eindfase is de beginfase van iets anders. Deze gedachte is naar de praktijk vertaald in twee kringlopen:

Biologische kringloop:

Binnen deze kringloop zorg je ervoor dat alle grondstoffen en chemicaliën die in een biologisch product worden gebruikt biologisch afbreekbaar of onschadelijk zijn. Het doel is dat materialen weer opgenomen worden in de natuur om als grondstof te dienen voor andere natuurlijke processen.

Technologische kringloop:

Hierbij ontwerp je een product op een dusdanige manier dat je het zonder waardeverlies kan repareren of hergebruiken. Veel mensen verwarren deze kringloop met recyclen. Recyclen is echter het uitstellen van het traditionele proces (creatie, gebruiken, weggooien), omdat uiteindelijk het product alsnog op de afvalberg terecht komt.

In ons proces zijn alle schadelijke chemicaliën vervangen door grond- en hulpstoffen die in een natuurlijke kringloop afbreken. En de bijbehorende hygiënedispensers zijn in een technologische kringloop opgenomen, waardoor ze na hun levensduur als grondstof dienen voor nieuwe dispensers.

BlackSatino draagt de Cradle to Cradle certificering omdat het voldoet aan onderstaande vijf criteria:

  1. Gezonde materialen: alle gebruikte chemische ingrediënten zijn onschadelijk voor mens en milieu.
  2. Hergebruik van materialen: Alle materialen van het product krijgen na gebruik een nieuwe functie. Ofwel is het afval dat als voedsel dient voor de natuur (biologische kringloop) en is het onschadelijk, ofwel kunnen de onderdelen in het productieproces voor een nieuw product (technische kringloop) gebruikt worden.
  3. Hernieuwbare energie: In het productieproces wordt gebruik gemaakt van duurzame energiebronnen, zoals zonne-energie of water.
  4. Waterbeheer: bedrijven die Cradle to Cradle willen werken, moeten aantonen dat zij hun water op een verantwoorde en efficiënte manier gebruiken en dat het water dat ze lozen op het oppervlaktewater schoon is.
  5. Sociale rechtvaardigheid en bedrijfsethiek: bedrijven moeten aantonen dat zij de meest hoogstaande principes aanhouden in de verantwoordelijkheid naar hun personeel en alle andere mogelijke belanghebbenden.