pattern patroon1

Cradle to Cradle Certified®

BlackSatino geeft op verschillende manieren invulling aan duurzaamheid.
Dit dragen we uit door onze positieve impact op de wereld om ons heen continu te optimaliseren. En we maken het aantoonbaar door de diverse milieukeurmerken die het merk draagt. Eén daarvan is Cradle to Cradle Certified®. Lees hier meer daarover.

Cradle to Cradle Certified®: wat jij erover moet weten

Cradle to Cradle Certified® is een begrip dat steeds belangrijker wordt naarmate de transitie naar een circulaire economie verder doorzet. Producent en consument zijn namelijk steeds vaker op zoek naar duurzame en verantwoorde alternatieven. Maar wat is nu écht duurzaam? Lees hieronder hoe de Cradle to Cradle filosofie je op een andere manier naar producten laat kijken en hoe dit bijdraagt aan het doorgeven van een betere wereld.

C2 C Cert Mark Products Program color rgb

Wat is CRADLE TO CRADLE CERTIFIED®?

De letterlijke vertaling van Cradle to Cradle betekent van ‘wieg tot wieg’ – ieder product wat je maakt moet uiteindelijk leiden tot de geboorte van een nieuw product. Deze gedachte komt uit de natuur waarbij afval niet bestaat, iedere eindfase is de beginfase van iets anders.
Hiermee richt Cradle to Cradle zich op behoud van grondstoffen en hergebruik.

Producten die voldoen aan de Cradle to Cradle Certified® eisen zijn zo ontworpen dat tijdens het ontwerpproces al rekening gehouden is met de toekomst van de grondstoffen van een product. Ook nadat het product is afgeschreven.

Deze gedachte is naar de praktijk vertaald in twee kringlopen:

Biologische kringloop

Binnen deze kringloop zorg je ervoor dat alle grondstoffen en chemicaliën die in een biologisch product worden gebruikt biologisch afbreekbaar of onschadelijk zijn. Het doel is dat materialen weer opgenomen worden in de natuur om als grondstof te dienen voor andere natuurlijke processen.

Technologische kringloop

Hierbij ontwerp je een product op een dusdanige manier dat je het zonder waardeverlies kan repareren of hergebruiken. Veel mensen verwarren deze kringloop met recyclen. Recyclen is echter het uitstellen van het traditionele proces (creatie, gebruiken, weggooien), omdat uiteindelijk het product alsnog op de afvalberg terecht komt.

In het productieproces van BlackSatino zijn alle schadelijke chemicaliën vervangen door grond- en hulpstoffen die in een natuurlijke kringloop afbreken. Hierdoor behaalt BlackSatino hygiënepapier een C2C Certified® Silver score.
De bijbehorende hygiënedispensers zijn in een technologische kringloop opgenomen, waardoor ze na hun levensduur als grondstof dienen voor nieuwe producten.

Dubbelekringloop

Cradle to Cradle Certified®: eisen en criteria

Het EPEA instituut, de oprichters van Cradle to Cradle, voert uitvoerige beoordelingen uit om te bepalen of producten voldoen aan de gestelde eisen en normen.

Deze criteria zijn opgesteld voor vijf categorieën, waarbij producten worden beoordeeld met een score op vijf niveaus - van bronze tot platinum. De idee hierachter is dat organisaties hun producten verder blijven verduurzamen en bij elke nieuwe beoordeling groeien in niveau.

Om een Cradle to Cradle Certified® certifcering te behouden, beoordeelt EPEA elke 2 jaar of producten nog steeds voldoen of dat misschien nóg duurzamer zijn geworden.

De certificering zelf is ook in ontwikkeling: de eisen en normen worden steeds aangescherpt, waardoor het voor producenten een steeds moeilijkere uitdaging wordt om de C2C Certified® beoordeling te halen of behouden.

De vijf categorieën van Cradle to Cradle Certified®

BlackSatino draagt de Cradle to Cradle Certified® certificering omdat het voldoet aan onderstaande vijf criteria:

  1. Gezonde materialen: alle gebruikte chemische ingrediënten zijn onschadelijk voor mens en milieu.
  2. Hergebruik van materialen: Alle materialen van het product krijgen na gebruik een nieuwe functie. Ofwel is het afval dat als voedsel dient voor de natuur (biologische kringloop) en is het onschadelijk, ofwel kunnen de onderdelen in het productieproces voor een nieuw product (technische kringloop) gebruikt worden.
  3. Hernieuwbare energie: In het productieproces wordt gebruik gemaakt van duurzame energiebronnen, zoals zonne-energie of water.
  4. Waterbeheer: bedrijven die Cradle to Cradle Certified® willen werken, moeten aantonen dat zij hun water op een verantwoorde en efficiënte manier gebruiken en dat het water dat ze lozen op het oppervlaktewater schoon is.
  5. Sociale rechtvaardigheid en bedrijfsethiek: bedrijven moeten aantonen dat zij de meest hoogstaande principes aanhouden in de verantwoordelijkheid naar hun personeel en alle andere mogelijke belanghebbenden.

Certificaten

Download de BlackSatino C2C Cerftified® certificaten

Bas Schutgens
Account Manager | Duurzaamheid | Business Development | Circulaire economie

Neem gerust contact op