Circulair ondernemen: het belang van facility management

Facility management is tegenwoordig bij meerdere onderdelen van de organisatie betrokken. Facility managers bepalen welke producten en diensten er worden ingekocht, hoe deze worden gebruikt en wat er na gebruik mee gebeurt. Hierdoor zijn facility managers de spil in de circulaire ambities van een organisatie. Dit blog licht gaat in op circulair ondernemen en waarom de rol van facility management hierin cruciaal is.

Van duurzaam naar circulair ondernemen

Doordat bedrijven bewuster worden van duurzaamheid en de organisatie hierop inrichten, bewegen we van een lineaire economie naar een circulaire economie. De circulaire economie is gericht op het hergebruik van producten en grondstoffen met als doel om afvalstromen en waardevernietiging te minimaliseren. Dit staat haaks op de lineaire economie, waarin grondstoffen worden omgezet in producten die aan het einde van hun levensduur worden vernietigd.

Lees onze blog voor meer informatie: Wat is circulair ondernemen?

Circulair ondernemen houdt in dat de functionele behoeften binnen het bedrijf worden ingevuld door middel van circulaire oplossingen. De nadruk bij circulair ondernemen ligt op het voorkomen van afval door het sluiten van kringlopen. Het uitgangspunt is te kijken naar de levensduur van een product en grondstoffen keer op keer te hergebruiken. Daarbij wordt gekeken hoe producten en/of diensten worden ingezet zodat de grondstoffen steeds opnieuw ingezet kunnen worden.

Meer weten over circulair ondernemen? Lees onze ultieme gids over circulariteit

Het belang van facility management

Bedrijven kunnen dus circulariteit in de organisatie toepassen door te streven naar een afvalvrij kantoor. Dit is waar facility management komt kijken. Waarom? Door hun ondersteunende rol hebben zij de mogelijkheid om de circulaire ambities, de behoeftes binnen een organisatie en het sluiten van de kringlopen, op elkaar af te stemmen. In het kader van circulariteit is het is de taak van facility managers om gedurende de inkoop, het gebruik en na het gebruik van goederen het waardebehoud van het product of dienst centraal te zetten.

Wanneer je een circulair inkoopbeleid hanteert, is het mogelijk om na het gebruik van een product de materialen waaruit het product bestaat opnieuw toe te passen. Hiermee behoud je de waarde van grondstoffen en ook afvalstromen worden gereduceerd of zelfs voorkomen. Een goed voorbeeld hiervan zijn kartonnen koffiebekers die na gebruik gescheiden worden ingezameld en uiteindelijk worden omgezet tot hygiënepapier.

De rol van facility management beperkt zich niet alleen tot de inkoop van goederen en diensten. Het creëren van draagvlak, het realiseren van circulaire samenwerkingen en het betrekken van de juiste stakeholders behoren ook tot het takenpakket van facility managers. Een circulair facilitair beleid heeft namelijk invloed op meerdere afdelingen binnen de organisatie en bestaande business partners. Door samen te werken met alle stakeholders kun je hun behoeftes peilen en dit meenemen in het facilitair beleid.

Van circulaire ambitie naar facilitair beleid

Door het sluiten van kringlopen kunnen facility managers een belangrijke rol innemen om ervoor te zorgen dat de duurzaamheidsdoelstellingen van een organisatie worden gehaald. Maar hoe pak je dit aan? Waar begin je?

Dit whitepaper geeft meer inzicht in circulariteit, wat een circulaire ambitie inhoudt en hoe jij als facility manager, door het bepalen van het facilitair beleid een bijdrage levert aan de circulaire ambities van jouw organisatie.

Wanneer je hierover met ons in gesprek wilt, neem dan persoonlijk contact met mij op:
Elisabeth Beukers
op 03 maart, 2021
Accountmanager | Business developer | Circulaire economie | Kringloopconcepten |

Whitepaper
Van circulaire ambitie naar facilitair beleid