pattern patroon1

Duurzaamheid en BlackSatino

Duurzaamheid en verantwoord ondernemen is niet meer weg te denken uit het bedrijfsleven. Het gaat over de balans tussen de mens (people), het milieu (planet) en de economie (profit).

In een duurzame wereld zijn deze 3P's in evenwicht en zorgen we ervoor dat de aarde ook op de langere termijn het totaal van onze consumptie kan dragen.

Duurzaamheid en BlackSatino

People planet profit Black Satino

Bij BlackSatino geven we op meerdere manieren invulling aan duurzaamheid.

Dat doen we door ons productieproces bijvoorbeeld zo duurzaam mogelijk in te richten. Hierbij letten we op onze eigen processen en die van onze samenwerkingspartners. We starten circulaire samenwerkingen in de keten en zoeken constant de grenzen op.

circulaire samenwerking

Wij stimuleren en faciliteren circulaire samenwerkingen door middel van kringloopsluiting. Binnen een kringloop worden de papieren afvalstromen van organisaties door de afvaldienstverlener ingezameld en als grondstof voor BlackSatino hygiënepapier naar de fabriek gebracht. Op deze manier voorkomen we dat er grondstoffen aan de planeet onttrokken worden én voorkomen we onnodige milieubelasting door gebruikt papier in de regio te houden.

Het toilet-en handdoekpapier dat we maken van dit kantoorpapier, of kartonnen koffiebekers en gebruikt handdoekpapier, wordt vervolgens weer via de service- en distributiepartner geleverd aan die organisaties voor gebruik in de eigen toiletgroepen. Samen met de betrokken ketenpartners sluiten we op deze wijze lokaal de kringloop, sparen we het milieu en nemen wij gezamenlijk verantwoordelijkheid voor het afval- en grondstofprobleem.

Milieuvriendelijk productieproces

Door intensieve ontwikkelingen is het gelukt het productieproces van BlackSatino milieuvriendelijk in te richten.
Hierbij volgen we de Cradle to Cradle Certified® richtlijnen en focussen we niet op het 'verminderen van een negatieve impact', maar op het 'optimaliseren van een positieve impact'.

Met BlackSatino toilethygiëne kunnen organisaties serieuze milieubesparingen realiseren op het gebied van water, energie en CO2.

De sanitaire oplossingen van BlackSatino zijn circulair, gemaakt met duurzame en verantwoorde grondstoffen, 100% veilig voor mens en milieu en CO2-neutraal. En behalve Cradle to Cradle Certified® draagt het concept ook de keurmerken FSC recycled, Europees Ecolabel.

Black Satino WC tegels NL concept
C2 C logo web
Cradle to Cradle

De letterlijke vertaling van Cradle to Cradle betekent van ‘wieg tot wieg’ – ieder product wat je maakt moet uiteindelijk leiden tot de geboorte van een nieuw product.

In ons proces zijn alle schadelijke chemicaliën vervangen door grond- en hulpstoffen die in een natuurlijke kringloop afbreken. En de bijbehorende hygiënedispensers zijn in een technologische kringloop opgenomen, waardoor ze na hun levensduur als grondstof dienen. Zo voorkomen we dat waardevolle grondstoffen in kringlopen behouden blijven.

Lees verder als je wilt weten op welke manier BlackSatino voldoet aan de criteria van Cradle to Cradle Certified®.

CO2-Neutraal

Het productieproces van BlackSatino is compleet CO2-neutraal door uitsluitend gebruik van groene stroom en compensatie van de overige emissies met Gold Standard Carbon credits. Deze credits worden ingezet voor een project in Rwanda dat erop gericht is lokaal CO2 te reduceren.

Lees verder als je wilt weten op welke manier BlackSatino CO2-neutraal is.

CO2

milieukeurmerken

BlackSatino artikelen dragen behalve Cradle to Cradle Certified®, ook het EU Ecolabel en/of het FSC Recycled keurmerk.

Ecolabel logo v5
Europees Ecolabel

Het keurmerk van de Europese Unie voor non-foodproducten garandeert dat productieprocessen binnen de gestelde, strenge milieunormen blijven.

Fsc
FSC Recycled

Hergebruik van grondstoffen
Gebruikt materiaal zoals oud papier en gerecycled plastic kunnen uitstekend worden ingezet als grondstof voor nieuwe producten. Zo wordt de circulaire economie concreet toegepast.

Wil je het productieproces met eigen ogen zien?