Hoe papieren handdoekjes helpen je restafval te reduceren

Dat handdroging met papieren handdoekjes de meest hygiënische vorm is, is door diverse wetenschappelijke studies bewezen [1]. Maar al die handdoekjes in de toiletruimte? Dat is een extra berg op het restafval van je organisatie. En dat wil je juist reduceren. Dit blog licht toe hoe je door anders om te gaan met de stroom gebruikte papieren handdoekjes je restafval reduceert en tegelijkertijd bezoekers van de toiletruimte de beste handhygiëne biedt.

Inzameling papieren handdoekjes

In de toiletruimte is in de meeste gevallen een afvalbak beschikbaar voor gebruikte papieren handdoekjes. Door de handdoekjes te scheiden van het andere afval creëer je een stroom restpapier die als grondstof kan dienen voor de productie van hygiënepapier. Dit betekent dat toiletbezoekers uiteraard alleen handdoekjes in de daarvoor bestemde afvalbak mogen deponeren en er voor het restafval op plaatsen (net) buiten de toiletruimte afvalbakken beschikbaar dienen te zijn.

Extra werk voor de schoonmaak?

Op het moment dat de toiletruimtes worden schoongemaakt, worden tegelijkertijd de afvalbakken geledigd. Het schoonmaakpersoneel hoeft geen extra handelingen te verrichten ten opzichte van voorheen. Alleen is er een separate plek nodig op de schoonmaak werkwagen om de gebruikte papieren handdoekjes apart te houden van het restafval. Vervolgens wordt het papieren afval naar de daarvoor ingerichte bestemming gebracht, zoals bijvoorbeeld een milieustraat. Hier worden de handdoekjes in de speciaal ter beschikking gestelde bakken of containers verzameld.

Download het infoblad veilig en hygiënisch handen drogen

Optimaal gebruik van bestaande logistieke stromen

De volgende stap is het ophalen van het gebruikte handdoekpapier. Dit wordt doorgaans ingevuld door de distributeur. Wanneer nieuw hygiënepapier geleverd wordt, wordt het gebruikte handdoekpapier - zonder extra vervoersbewegingen – meegenomen. En wanneer WEPA de voorraad van de distributeur komt aanvullen, gaat het gebruikte handdoekpapier mee naar de fabriek om als grondstof gebruikt te worden. Zo wordt er optimaal gebruik gemaakt van bestaande logistieke stromen.

Restafval wordt grondstof

Wanneer de gebruikte papieren handdoekjes Kringloop_alleen handdoekpapier_Tekengebied 1apart ingezameld worden en grondstof worden voor nieuw, duurzaam hygiënepapier, is dat deel geen restafval meer. Daarmee kun je op jaarbasis een serieuze reductie realiseren op je restafval. Anderzijds biedt het je als bedrijf de mogelijkheid om circulair te gaan inkopen. Want het is ook de bedoeling dat je het toilet-en handdoekpapier dat wordt gemaakt van o.a. jouw gebruikte handdoekjes, weer afneemt en inzet in je organisatie. Zo maak je de cirkel écht rond.

Maak de juiste keuzes op het gebied van circulariteit en inkoop. Lees hier meer over circulair inkopen.

Hoe kunnen we jou helpen?

In een adviesgesprek met een circulair expert brengen we de behoeften van je organisatie in kaart en leren we jullie onderneming kennen. Door naar de huidige situatie te kijken kunnen we kijken waar voor jullie onderneming de kansen liggen voor circulaire oplossingen en helpen we je mee deze te implementeren, zoals bijvoorbeeld met handdoekinzameling en kringloopsluiting.

Maak een vrijblijvende afspraak met één van onze adviseurs en ontdek hoe WEPA helpt om een circulaire oplossing te realiseren die bijdraagt aan je duurzame doelstellingen.

[1] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3538484/ en https://europeantissue.com/hygiene/studies/

Wanneer je hierover met ons in gesprek wilt, neem dan persoonlijk contact met mij op:
Dennis Heus
op 23 februari, 2021
International Project Support | Customer Orientation | Track record of linking customer situations with professional operated solutions

Ebook
Reduceer je restafval met papieren handdoekjes