Blog

Aktuelle Blog-Artikel von BlackSatino

Duurzaam ondernemen of circulair ondernemen?

Erstellt von Lindie Feuler | |   Nachhaltigkeit

Duurzaamheid en circulariteit. Ze worden vaak in één adem genoemd. Wat zijn de verschillen? Zijn er eigenlijk verschillen? Graag lichten we toe wat deze begrippen betekenen en hoe ze zich tot elkaar verhouden.

Wat is circulariteit?

Circulariteit draait om het principe dat producten na gebruik worden gebruikt als grondstof voor nieuwe producten of materialen. Door als bedrijf deel te nemen aan de circulaire economie richt je op het waardebehoud van grondstoffen, onderdelen en producten. Het doel? Streven naar een wereld zonder afval.

Een van de speerpunten van de circulaire economie is het reduceren van afval. Bedrijven kunnen hierin het verschil maken. Kantoren produceren immers veel afval. Denk aan dagelijks afval zoals kartonnen koffiebekers, verpakkingen, etensresten, schoonmaakmiddelen en (oud) papier.

Daarnaast hebben bedrijven te maken met afvalstromen die wellicht niet dagelijks voorkomen, maar wel een impact hebben. Denk hierbij aan onderhoud, vervanging van een kantoorinrichting of eventuele bouwwerkzaamheden.

Het containerbegrip duurzaamheid

In tegenstelling tot circulariteit is duurzaamheid een container begrip en beslaat meerdere gebieden. Waar circulariteit zich specifiek richt op het waardebehoud van grondstoffen, richt duurzaamheid zich ook op gebieden als klimaat en energie. Duurzaam ondernemen draait om het creëren van waarde op sociaal, ecologisch en economisch gebied. Dit staat ook wel bekend als de 3P’s: people, planet, profit. Bij duurzaam ondernemen, probeer je een balans te vinden tussen deze drie aspecten.

Aan de slag met circulariteit

Circulariteit gaat dus verder dan duurzaam ondernemen, omdat je je business daadwerkelijk anders moet inrichten – van facilitair manager tot inkoop tot misschien wel ander gewenst gedrag van medewerkers. Circulair ondernemen begint door circulair te denken: wat betekent circulariteit voor jou? Er zijn verschillende definities van circulariteit, maar het belangrijkste is om te bepalen wat het voor jouw organisatie betekent.

Om na te denken over de rol van circulariteit binnen facility management brachten wij eindgebruikers, ketenpartners en circulaire experts samen tijdens een kennissessie. In dit whitepaper delen wij de key insights hoe facility management een bijdrage levert aan circulaire ambities.

Zurück