Blog

Aktuelle Blog-Artikel von BlackSatino

Hoe kom je tot een circulaire samenwerking met leveranciers?

Erstellt von Rob Stevens | |   Nachhaltigkeit

Ondanks dat meer bedrijven circulair willen ondernemen door een circulaire samenwerking te realiseren, zien wij vaak dat organisaties niet weten hoe ze dit moeten aanpakken. Om een circulaire samenwerking tot stand te brengen moet je samenwerken met verschillende partijen – dit kan je namelijk meestal niet alleen. Maar waar begin je en hoe zorg je ervoor dat er een samenwerking tot stand komt die jou helpt om je doelstellingen te behalen? Dit blog licht toe hoe je een circulaire samenwerking realiseert met je leveranciers.

Wat is een circulaire samenwerking?

Wanneer een eindgebruiker samen met haar leveranciers ervoor zorgt dat een product na gebruik, in plaats van als afval als grondstof vrijkomt en uiteindelijk terugkomt als een nieuw product, is er sprake van een circulaire samenwerking. Dit wordt ook wel een kringloopsamenwerking of een kringloopsluiting genoemd.

Een circulaire samenwerking kan het beste geïllustreerd worden door kartonnen koffiebekers. Kartonnen koffiebekers belanden bij de meeste organisaties namelijk bij het restafval. Door als organisatie samen te werken met jouw leverancier van koffiebekers, jouw afvaldienstverlener en toilethygiënepartner is het echter mogelijk om ervoor te zorgen dat deze koffiebekers gebruikt worden als grondstof voor nieuwe duurzame producten – WEPA gebruikt kartonnen koffiebekers bijvoorbeeld als grondstof voor hygiënepapier. Door als organisatie dit hygiënepapier weer te gebruiken, is de kringloop gesloten.

Hoe start je een circulaire samenwerking?

Zoals bovenstaand voorbeeld laat zien komt een circulaire samenwerking tot stand door verschillende partijen bij elkaar te brengen en na te denken hoe ze slimmer kunnen omgaan met specifieke processen, zoals het inzamelen van koffiebekers.

Voordat je in gesprek gaat met je leveranciers over de mogelijkheden van een circulaire samenwerking, is het belangrijk om je doelstellingen helder te hebben. Wanneer je duidelijk hebt wat je ambities en doelen zijn op circulair gebied dan kun je die ambities en doelen neerleggen bij je bestaande leveranciers en gesprekken voeren hoe je jouw doelstellingen gaat realiseren.

Ontdek hoe de Volksbank een circulaire samenwerking realiseerde. Download hier de case study.

Laat jouw leveranciers meedenken welke bijdrage ze kunnen leveren om jouw doelstellingen te bereiken en wie ze daarbij nodig hebben. We zien vaak terug dat partners voldoende ideeën hebben, maar er niet pro-actief mee komen – zij weten immers niet wat jouw ambities en doelen voor nu en in de toekomst zijn.

Voordat je een circulaire samenwerking start is het belangrijk om de belangen goed af te stemmen om uiteindelijk afspraken te maken die voor iedereen goed zijn. Wij adviseren om dit vast te leggen in de vorm van een overeenkomst. In ons geval noemen we dat een kringloop-overeenkomst .Hierin leg je vast wat je gaat doen en refereer je aan de onderliggende contracten.

Kijk verder dan je bestaande leveranciers

Wanneer je jouw ambities en doelen omtrent circulariteit hebt vastgelegd raden wij aan om eerst een beter beeld van de markt te krijgen voordat je met jouw bestaande partners om tafel gaat. Dit doe je door gebruik te maken van de kennis van marktpartijen en niet alleen van je bestaande, directe leveranciers.

Vooral wanneer je een specifiek beeld hebt voor een circulaire samenwerking, bijvoorbeeld koffiebekers hergebruiken om restafval te reduceren, raden wij je aan om ook in gesprek te gaan met indirecte leveranciers. In een gesloten kringloop heb je ook te maken met bedrijven die ‘ertussen’ zitten. Deze partijen zullen niet direct aan jou leveren, maar zijn wel essentieel om van grondstoffen een nieuwe product te maken. Zij kunnen ook vrijblijvender met je sparren, ze hebben namelijk nog geen belang om de omzet te behouden. Neem deze informatie mee als achtergrond in je gesprekken met je directe leveranciers.

Restafval reduceren middels een gesloten kringloop

Benieuwd hoe een kringloopsluiting er in de praktijk uitziet? Lees deze case study en ontdek hoe de Volksbank het voor elkaar heeft gekregen om met een gesloten kringloop haar restafval terug te dringen.

Zurück