Privacyverklaring

1. Een overzicht van gegevensbescherming

Algemeen

Dit statement geeft een beknopt overzicht van wat er gebeurt met uw persoonlijke informatie wanneer u onze website bezoekt. Persoonlijke informatie zijn gegevens waarmee u geïdentificeerd kunt worden. Gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming is te vinden in ons privacybeleid hieronder.

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverzameling op deze website?

De gegevens die op deze website worden verzameld, worden verwerkt door de websitebeheerder in opdracht van WEPA Nederland B.V.

Hoe verzamelen we uw gegevens?

Sommige gegevens worden verzameld wanneer u deze aan ons verstrekt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u op een contactformulier via onze website invoert.

Andere gegevens worden automatisch door IT-systemen verzameld wanneer u onze website bezoekt. Deze gegevens zijn voornamelijk technische gegevens, zoals de browser en het besturingssysteem dat u gebruikt of wanneer u de pagina hebt geopend.

Daarnaast verzamelt WEPA Nederland B.V. gegevens over (potentiële) klanten. Hiervan leggen we alleen die informatie vast die nodig is om een (potentiële) klant te benaderen of de informatie die nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst die gesloten is.

Onze gegevens worden alleen verwerkt door partners die zich houden aan de Europese regelgeving en akkoord gaan met ons privacy statement.

Waar gebruiken we uw gegevens voor?

De informatie die automatisch via de website verzameld wordt is bedoeld om de goede werking van de website te waarborgen. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om te analyseren hoe bezoekers de site gebruiken.

Informatie die u invult op het contactformulier wordt gebruikt om uw vraag te kunnen beantwoorden of een dienst te kunnen leveren.

Zodra u een product of dienst van ons afneemt leggen we de hierbij behorende noodzakelijke gegevens vast.

Uw informatie bewaren wij voor een periode tot maximaal 2 jaar na het afhandelen van een overeenkomst, tenzij wetgeving een langere bewaartermijn oplegt.

Welke rechten hebt u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt altijd het recht om kosteloos informatie op te vragen over uw opgeslagen gegevens, de herkomst, de ontvangers en het doel van de verzameling. U hebt ook het recht om te verzoeken dat dit wordt gecorrigeerd, geblokkeerd of verwijderd, mits dit niet een lopende overeenkomst schaadt. U kunt op elk moment contact met ons opnemen via het adres onderaan dit privacy statement als u nog vragen heeft over het onderwerp privacy en gegevensbescherming. U kunt natuurlijk ook bij ons terecht om een klacht in te dienen. Als wij deze naar uw mening niet juist behandelen kunt u terecht bij de bevoegde regelgevende instanties.

Strategische analyses

Bij een bezoek aan onze website kunnen statistische analyses van uw surfgedrag worden gemaakt. Dit gebeurt voornamelijk met behulp van cookies en analyses. De analyse van uw surfgedrag is meestal anoniem, d.w.z. we kunnen u niet identificeren op basis van deze gegevens. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door bepaalde hulpmiddelen niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie is te vinden in het volgende privacybeleid.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. Hieronder zijn de mogelijkheden beschreven hoe u dit zou kunnen doen.

2. Algemene informatie en verplichte informatie

Gegevensbescherming

WEPA Nederland B.V. neemt de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens als vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming en dit privacybeleid.

Recht om klachten in te dienen bij regelgevende instanties

Als de wetgeving inzake gegevensbescherming is geschonden, kan de betrokkene een klacht indienen bij de bevoegde regelgevende instanties, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Recht op gegevensoverdracht

U hebt het recht om gegevens die wij verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract automatisch aan uzelf of aan een derde partij te leveren in een standaard, machinaal leesbaar formaat. Als u de directe overdracht van gegevens aan een andere verantwoordelijke partij wilt, zal dit alleen worden gedaan voor zover technisch mogelijk.

Informatie blokkeren of verwijderen

Zoals wettelijk is toegestaan, hebt u het recht op elk moment kosteloos informatie te ontvangen over al uw persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen, evenals de herkomst, de ontvanger en het doel waarvoor deze is verwerkt. U hebt ook het recht om deze gegevens te laten corrigeren, blokkeren of verwijderen. U kunt op elk moment contact met ons opnemen middels de contactgegevens onderaan dit privacy statement.

3. Functionaris voor gegevensbescherming

WEPA Nederland B.V. heeft een Privacy Officer voor gegevensbescherming aangesteld. De Privacy Officer ziet er op toe dat alle medewerkers van WEPA Nederland B.V. en verwerkers van WEPA Nederland B.V. zich houden aan de bovenstaande punten.

Contactgegevens
Privacy Officer WEPA Nederland B.V.
privacy@wepa.nl
+31 88 0183000