Blog

Recente blog-artikelen van BlackSatino

Cradle to Cradle vs. Circulaire Economie

Aangemaakt door Lindie Feuler | |   Duurzaamheid

Steeds vaker maken bedrijven de keuze tussen Cradle to Cradle of circulariteit. Waar circulariteit zich richt op hoe je producten op de beste mogelijk manier kan hergebruiken, focust Cradle to Cradle op het productieproces van producten. Wanneer we met bedrijven hierover praten dan merken we dat de perceptie leeft dat deze twee stromingen tegenover elkaar staan en dat je een keuze moet maken voor één van de twee. Maar is dit ook zo? In dit blog lichten we Cradle to Cradle toe en hoe dit zich verhoudt tot de circulaire economie.

Cradle to Cradle: Wat is het?

De letterlijke vertaling van Cradle to Cradle betekent van ‘wieg tot wieg’ – ieder product wat je maakt moet uiteindelijk leiden tot de geboorte van een nieuwe product. Deze gedachte komt uit de natuur waarbij afval niet bestaat, iedere eindfase is de beginfase van iets anders. Om deze gedachte te vertalen naar de praktijk zijn er twee kringlopen bedacht:

  • Biologische kringloop: Binnen deze kringloop zorg je ervoor dat alle grondstoffen en chemicaliën die in een biologisch product worden gebruikt biologisch afbreekbaar of onschadelijk zijn. Het doel is dat materialen weer opgenomen worden in de natuur om als grondstof te dienen voor andere natuurlijke processen.
  • Technologische kringloop: Hierbij ontwerp je een product op een dusdanige manier dat je het zonder waardeverlies kan repareren of hergebruiken. Veel mensen verwarren deze kringloop met recyclen. Recyclen is echter het uitstellen van het traditionele proces (creatie, gebruiken, weggooien), omdat uiteindelijk het product alsnog op de afvalberg terecht komt.

Wanneer kan je een product als Cradle to Cradle beschouwen? Hiervoor is een speciaal certificaat in het leven geroepen. Een product is Cradle to Cradle gecertificeerd wanneer het voldoet aan onderstaande vijf criteria:

  1. Gezonde materialen: alle gebruikte chemische ingrediënten zijn onschadelijk voor mens en milieu.
  2. Hergebruik van materialen: Alle materialen van het product krijgen na gebruik een nieuwe functie. Ofwel is het afval dat als voedsel dient voor de natuur (biologische kringloop) en moet het dus onschadelijk zijn, ofwel kunnen de onderdelen in het productieproces voor een nieuw product (technische kringloop) gebruikt worden.
  3. Hernieuwbare energie: In het productieproces moet gebruik gemaakt worden van duurzame energiebronnen, zoals zonne-energie of water.
  4. Waterbeheer: bedrijven die Cradle to Cradle willen werken, moeten aantonen dat zij hun water op een verantwoorde en efficiënte manier gebruiken en dat het water dat ze lozen op het oppervlaktewater schoon is.
  5. Sociale rechtvaardigheid en bedrijfsethiek: bedrijven moeten aantonen dat zij de meest hoogstaande principes aanhouden in de verantwoordelijkheid naar hun personeel en alle andere mogelijke belanghebbenden.
Cradle to Cradle, circulaire kringloop of allebei?

Het voornaamste verschil tussen Cradle to Cradle en de circulaire economie is dat Cradle to Cradle kijkt naar het productieproces en circulariteit naar het hergebruik van materialen door het sluiten van kringlopen. Wij zien vaak dat bedrijven denken dat ze een keuze moeten maken tussen Cradle to Cradle of circulair. In onze visie staan deze twee stromingen echter niet tegenover elkaar, maar kun je ze beide toepassen. Sterker nog, ze vullen elkaar naadloos aan. Wanneer je namelijk de vijf criteria voor Cradle to Cradle bekijkt is ‘hergebruik van materialen’ daar onderdeel van – in onze ogen is dit de definitie van circulariteit.

Door te kijken naar de grondstoffen die je gebruikt in het productieproces en ervoor te zorgen dat je dit product opnieuw kan gebruiken op een biologische of technologische manier kun je als bedrijf gesloten kringlopen maken met Cradle to Cradle gecertificeerd producten.

Cradle to Cradle en Circulaire Economie in de praktijk

Hoe ziet een gesloten kringloop met Cradle to Cradle producten er in de praktijk dan uit? De producten van BlackSatino zijn een goed voorbeeld van hoe Cradle to Cradle en circulariteit samengaan.

De grondstoffen die we gebruiken voor BlackSatino bestaan uit oud papierstromen, die wij recyclen. Daarbij zorgen we ervoor dat alle grondstoffen en toevoegingen die we gebruiken onschadelijk voor mens en het milieu zijn. WEPA werkt daarnaast actief samen met haar eindgebruikers om gesloten kringlopen te realiseren. Door ervoor te zorgen dat papierstromen bij WEPA terecht komen, kan WEPA er toilet- en handdoekpapier van maken. Dit hygiënepapier komt als BlackSatino uiteindelijk terug bij het bedrijf die de grondstof levert.

Wil jij meer weten hoe Cradle to Cradle en circulariteit samengaan en hoe dit past binnen jouw organisatie? In een gesprek met een circulair expert brengen we jouw behoeften in kaart en leren we jouw onderneming kennen. Door naar je huidige situatie te kijken we waar voor jouw kansen liggen voor circulaire oplossingen.

Maak een vrijblijvende afspraak met één van onze adviseurs en ontdek hoe jij Cradle to Cradle en circulariteit kunt toepassen door middel van een gesloten kringloop.

Terug