Blog

Recente blog-artikelen van BlackSatino

Contractmanagement binnen een circulair concept

Aangemaakt door Elisabeth Beukers | |   Blog

Wanneer circulariteit vorm krijgt binnen een organisatie, dan is er vaak sprake van een ketensamenwerking. Binnen een ketensamenwerking werk je met verschillende partijen samen om bijvoorbeeld een kringloop te sluiten. Maar hoe zorg je dat meerdere partijen, die normaal gesproken niet samenwerken, samen bijdragen aan jouw duurzame ambities?

Omdat alle partijen elkaar nodig hebben, zullen er onderling afspraken met elkaar gemaakt moeten worden om de kringloop tot stand te brengen. Hierin is waarschijnlijk een rol weggelegd voor de inkoper. Samen met de contractmanager is het hun taak om ervoor te zorgen dat de benodigde afspraken er komen en dat deze worden nageleefd. Daarbij is een bemiddelende en faciliterende rol voor de producent weggelegd

Kringloopovereenkomst

Om actief op de gemaakte afspraken te sturen is het verstandig om deze vast te leggen in een kringloopovereenkomst.

De kringloopovereenkomst hangt als een raamovereenkomst boven bestaande contracten. Je verwijst hierin naar de onderliggende contracten. Zo staat vast welke afvalstromen verwerkt worden tot nieuwe producten, de hoeveelheid afval die worden verwerkt, en welke partij waar verantwoordelijk voor is.

Ontdek hoe je een kringloopsamenwerking opzet binnen bestaande contracten.

Haal het maximale uit je bestaande contracten

Heb je te maken met diverse contracten met wisselende looptijden, dan zul je in de meeste gevallen een circulaire samenwerking moeten realiseren binnen bestaande contracten.

Maar hoe voeg je circulariteit toe wanneer je al contracten hebt gesloten met deze leveranciers? En hoe ga je om met de verschillende looptijden van die contracten? Om antwoord te geven op deze vragen gaat hebben wij een e-book opgesteld dat dieper ingaat op een circulaire samenwerking, hoe deze tot stand komt en hoe je dit realiseert binnen bestaande contracten.

Terug