Uitrusting van toiletruimtes met BlackSatino

Duurzame sanitaire voorzieningen voor jou

Verantwoordelijke bedrijfsvoering is niet meer weg te denken uit het bedrijfsleven. Een groeiend aantal bedrijven is zich hiervan bewust en richt zijn organisatie en processen steeds duurzamer in. De sanitaire voorzieningen zijn een ideale plaats om hiermee te beginnen.

CO2 footprint en het sanitair

Het gaat om meer dan alleen water

Wie ‘sanitair’ zegt, denkt in de eerste plaats aan waterbesparing, maar er is meer winst te behalen in de sanitaire ruimte. Elk product heeft een eigen ecologische voetafdruk: hygiënepapier, zeep, dispensers.

Als u hier een duurzame keuze maakt, zal dat een meetbaar positief effect hebben op de ecologischevoetafdruk van uw organisatie: Voor hygiënepapier van BlackSatino wordt bij de productie minder energie en water verbruikt. Grondstoffen zoals verse pulp wordt bespaard en het productieproces is vrij van =schadelijke chemicaliën. De dispensers van BlackSatino zijn op hun beurt gemaakt van gerecycled ABS en zijn circulair geproduceerd. Alle producten zijn CO2-geneutraliseerd en Cradle to Cradle ® gecertificeerd.

Ontdek de meerwaarde van circulaire producten en/of een gesloten kringloop.

Ben jij ook op zoek naar een circulaire oplossing voor je toiletruimte?

Onze Producten  Spreek met een Specialist

Beperkte afvalstromen

Kleine ruimte, groot potentieel

Nog een stap extra zetten?Door het sluiten van product- of materiaalkringlopen, werkt u samen met partners zoals leveranciers en afvalverwerkingsbedrijven. U kijkt of het afval in uw organisatie grondstoffen oplevert die, al dan niet door uzelf,  worden hergebruikt in de vorm van nieuwe producten.In de praktijk mislukt dit vaak door de complexiteit. Een kantine heeft bijvoorbeeld veel verschillende afvalstromen, van papier en glas tot etensresten, zodat er talrijke leveranciers en afvalverwijderaars bij betrokken zijn.

Bij sanitaire ruimtes ziet dat er heel anders uit. Hier zijn de afvalstromen die als grondstof kunnen worden hergebruikt, beperkt: meestal betreft het alleen handdoekpapier. Aangezien de toeleveringsketen (leveranciers, afvalverwerkers, fabrikanten) overzichtelijk is, is de uitdaging klein - maar het effect groot.

BlackSatino circulaire serviceconcept

Maak van afval uit de sanitaire ruimte een grondstof

Met het circulaire serviceconcept van BlackSatino maakt u van uw afval een grondstof. Gebruikt handdoekpapier kan apart worden ingezameld en wordt vervolgens gerecycled. Uiteindelijk wordt deze reststroom weer aan uw organisatie geleverd als  hygiënepapier.  Zo vermijdt u niet alleen restafval, maar maakt u ook deel uit van een duurzame kringloop.

Whitepaper

Aan de slag met circulariteit binnen facility management