pattern patroon3

CO2 Neutraal

Het goed doen in plaats van minder slecht

Het productieproces van BlackSatino is compleet CO2-neutraal door uitsluitend gebruik van groene stroom en compensatie van de overige emissies met Gold Standard carbon credits. Deze credits worden ingezet voor een project in Rwanda dat erop gericht is lokaal CO2 te reduceren.

Het project biedt gezinnen de middelen om anders te gaan koken, met als resultaat minder ontbossing, minder rookontwikkeling, minder luchtvervuiling en minder CO2-uitstoot. Daarmee dragen we bij aan een betere biodiversiteit, betere gezondheid van de families, meer tijd voor betaalde arbeid en onderwijs, een beter milieu en leefomgeving en werkgelegenheid.

Door dit project mee te financieren draagt BlackSatino bij aan Sustainable Development Goals van de VN.

Co2neural certificate

CO2- REDUCTIE VAN 140.000 TON

BlackSatino draagt middels de Carbon Credits o.a. bij aan een CO2-reductie van 140.000 ton op jaarbasis.

Bij BlackSatino werken we elke dag met respect voor mens en milieu. Wij geloven in het doorgeven van een betere wereld.


Wil je weten hoeveel CO2 jij kan besparen door BlackSatino te gebruiken?

Elisabeth Beukers
Neem dan gerust contact op

Elisabeth Beukers, Accountmanager | Business developer | Circulaire economie | Kringloopconcepten |