Wat is circulair ondernemen?

Circulair ondernemen is het realiseren van de duurzaamheidsdoelstellingen van jouw organisatie door middel van circulaire oplossingen. In deze blog lees je meer over circulariteit toepassen en welke rol facility management hierin speelt.

Circulair ondernemen begint door circulair te denken

Er zijn meerdere definities van circulariteit, maar het belangrijkste is om te bepalen wat het voor jouw organisatie betekent. Welke onderwerpen zijn van belang? Wat weegt het zwaarst en waar ligt de prioriteit en waarom? Als je weet wat circulariteit betekent voor jouw organisatie, ben je in staat om te beschrijven hoe circulariteit bijdraagt aan het behalen van de doelstellingen. Leg dit vervolgens naast het facilitair beleid en achterhaal waar je nu en in de toekomst circulariteit kan toepassen.

Het is belangrijk om te weten dat circulair ondernemen onderdeel is van de gehele bedrijfsvoering en niet alleen te maken heeft met duurzaamheid. Circulariteit heeft namelijk ook invloed op bijvoorbeeld het imago of op de werknemerstevredenheid. Hier heb je wellicht ook doelstellingen aan gekoppeld.

Meer weten over circulair ondernemen? Lees onze ultieme gids over circulariteit

De rol van facility management

De rol van facility management met betrekking tot circulariteit wordt toenemend groter – Facility Managers zijn als het ware de aanjagers van circulariteit. Zij zorgen ervoor dat de behoeftes binnen een organisatie in kaart worden gebracht en op elkaar worden afgestemd.

Facility Managers zijn in staat om het waardebehoud van het product of dienst centraal te zetten. Om deze reden worden facility managers steeds meer vanaf het 'begin' betrokken. Circulariteit realiseer je namelijk door vooraf na te denken hoe je de bedrijfsdoelstellingen wil realiseren. Op basis hiervan kan gericht worden uitgevraagd tijdens het 'inkoopproces'.

Het creëren van draagvlak, het realiseren van circulaire samenwerkingen en het betrekken van de juiste stakeholders behoren ook tot het takenpakket van facility managers. Een circulair facilitair beleid heeft namelijk invloed op meerdere afdelingen binnen de organisatie en bestaande business partners. Door samen te werken met alle stakeholders kun je hun behoeftes peilen en dit meenemen in het facilitair beleid.

Facility managers hebben als geen ander invloed op het realiseren van circulariteit binnen organisaties.

Om na te denken over de rol van circulariteit binnen facility management brachten wij eindgebruikers, ketenpartners en circulaire experts samen tijdens een kennissessie. In dit whitepaper delen wij de key insights hoe facility management een bijdrage levert aan circulaire ambities.

Wanneer je hierover met ons in gesprek wilt, neem dan persoonlijk contact met mij op:
Rob Stevens
op 20 oktober, 2020
Head of Brands & Concept Development | Circular Economy | Sales & Marketing | Growth | Business Models

Whitepaper
Circulariteit binnen facility