Realiseer een succesvol circulair inkoopbeleid

Om circulariteit binnen de organisatie te realiseren zien we dat steeds meer bedrijven de inkoop van facilitaire voorzieningen circulair maken. Circulair inkopen vraagt echter in onze optiek een andere benadering dan ‘traditionele’ inkoop. Bij circulaire inkoop ligt de nadruk meer op het uitvragen van een oplossing dan op het uitvragen van specifieke producten.
Wij zien dat deze verschuiving vragen oproept bij bedrijven, zoals “Hoe kunnen we een uitvraag doen zonder onze invloed op het eindresultaat los te laten?” In deze blog lichten we toe hoe circulaire inkoop verschilt van traditionele inkoop en hoe je een succesvol circulair inkoopbeleid realiseert.

Van product naar oplossing

Zoals hierboven benoemd is het voornaamste verschil tussen circulaire en traditionele inkoop de wijze waarop een uitvraag wordt gedaan.

De ‘traditionele’ manier van inkopen is heel concreet en gericht. Je weet als organisatie precies hoeveel producten van welk type je nodig hebt voor een bepaalde periode – je benadert mogelijke leveranciers en je kiest uiteindelijk de leverancier die het beste aan jouw vraag voldoet. Het antwoord op jouw vraag tot aan gisteren.

Bij circulaire inkoop vraag je in plaats van concrete producten naar een oplossing. Je vertrekt vanuit een bepaalde behoefte, bepaalt als organisatie hoe je dit wil bereiken en vervolgens vraag je aan de markt hoe deze doelstelling behaald kan worden. Je vraagt de juiste oplossing voor morgen en daarna!

Lees ook onze blog over waar je als facilitair manager rekening mee moet houden bij circulaire inkoop

Circulair inkoopbeleid, waar begin je?

Bij circulaire inkoop kun je een groot deel van de verantwoordelijkheid bij de leverancier neerleggen – je vraagt leveranciers om expertise in te brengen in plaats van dat je ze vertelt wat ze moeten leveren.

Maar hoe zorg je ervoor dat je dan invloed houdt op het eindresultaat en het product of dienst die uiteindelijk wordt geleverd? Ons advies is om eerst met de markt in gesprek te gaan voordat je een uitvraag doet. Stel vragen, vraag om advies en onderzoek wat er te koop is. Dit geeft je een helder beeld wat de mogelijkheden zijn om jouw circulaire doelstellingen te halen.

Daarnaast is het belangrijk om ervoor te zorgen dat jouw circulaire doelstellingen SMART zijn, hiermee kun je bepalen of de oplossing van leveranciers meerwaarde heeft voor jouw organisatie. Wanneer je duidelijk hebt wat je ambities en doelen zijn op circulair gebied dan kun je die ambities en doelen neerleggen bij je bestaande leveranciers en gesprekken voeren hoe je jouw doelstellingen gaat realiseren. Door met leveranciers in gesprek te gaan over jouw doelstellingen zullen zij proactief mee denken en zullen ze minder snel een ‘u vraagt, wij draaien’-houding aannemen.

Een ontwikkeling die samengaat met circulair inkopen is dat bedrijven steeds meer op zoek zijn naar een circulaire samenwerking met leveranciers. Een circulaire samenwerking komt tot stand wanneer verschillende partijen bij elkaar komen en gezamenlijk nadenken hoe er slimmer omgegaan kan worden met specifieke processen. Door dit te faciliteren, heldere doelstellingen af te spreken en deze ook vast te leggen in een overeenkomst hebben wij al samen met eindgebruikers en ketenpartners diverse circulaire samenwerkingen gestart.

Circulariteit binnen facility

Een circulair inkoopbeleid begint dus bij de doelstellingen van jouw organisatie. Door vervolgens met leveranciers in gesprek te gaan kun je bepalen wat er nodig is om op een circulaire wijze jouw (deel)doelstellingen te realiseren. Als facility manager heb je invloed op dit inkoopproces – jij zorgt ervoor dat het inkoopteam met de juiste partijen in gesprek gaat.

Wanneer je hierover met ons in gesprek wilt, neem dan persoonlijk contact met mij op:
Elisabeth Beukers
op 23 februari, 2021
Accountmanager | Business developer | Circulaire economie | Kringloopconcepten |

Realiseer een optimaal circulair inkoopproces