Draagvlak creëren voor een circulaire oplossing – Deel 2

Als we het hebben over circulair ondernemen, gaat het vaak over materialen, grondstoffen, producten en hoe we daar slimmer mee om moeten gaan om verbruik te minimaliseren of liever zelfs nog te voorkomen. Facilitair managers met circulaire doelstellingen zoeken de balans in oplossingen tussen comfort, circulariteit en kostenbeheersing. Een invalshoek die minder vaak belicht wordt is het realiseren van draagvlak.

Deze blog is het tweede deel in een serie waar wij, aan de hand van voorbeelden, tips geven die helpen om draagvlak te creëren bij je collega's. Lees hier deel één.

Maak circulariteit tastbaar

Laat medewerkers zien wat hun bijdrage is. Hoeveel CO2-uitstoot je als organisatie hebt bespaard door deze nieuwe oplossing, hoeveel restafval gereduceerd is of nog concreter; hoeveel kartonnen koffiebekers grondstof voor toiletpapier zijn geworden omdat medewerkers écht die fruitresten en theezakjes niet meer in de koffiebeker hebben laten zitten wanneer ze deze weggooiden. Samen met je leveranciers kun je aan de hand van kengetallen de concrete besparingen inzichtelijk maken voor medewerkers, waardoor ook bewustwording groeit. Als gevolg daarvan zal ook betrokkenheid groeien.

Zet ambassadeurs in

Je kunt er ook voor kiezen om een persoon – een gezicht – te koppelen aan de nieuwe situatie om zo bij te dragen aan een positieve bewustwording. Een ambassadeur die weet waar het over gaat en dit ook uitdraagt. Bijvoorbeeld door een interne campagne of gewoon op de werkvloer, door iets over de oplossing toe te lichten, maar ook mensen kan aanspreken op hun gedrag wanneer nodig. Sociale beïnvloeding speelt een belangrijke rol in zowel het bereiken van medewerkers als het creëren van draagvlak.

Herhaal, herhaal, herhaal.

Met alleen een vooraankondiging of een flyer bij de koffieautomaat creëer je geen draagvlak. Wij raden aan om elk communicatiemoment aan te grijpen om te communiceren over de duurzame en circulaire keuzes die je maakt. Dit kan in projectvorm wanneer je, in het voorbeeld met toilethygiëne, een kringloop hebt gesloten met kartonnen bekers of gebruikte handdoekjes. Maar ook in publicaties die gaan over het duurzame beleid van je onderneming. Laat de voorbeelden terugkomen, dat zorgt voor herkenning. En wanneer mensen zien dat je als organisatie serieus bezig bent met circulaire stappen, op diverse fronten, en er ook de resultaten van communiceert, dan kan dat uitgroeien tot draagvlak en uiteindelijk zelfs trots.

Hoe kunnen we jou helpen?

In een adviesgesprek met een circulair expert brengen we jouw organisatie en doelstellingen in kaart. Door naar de huidige situatie te kijken bepalen we samen waar de kansen liggen op het gebied van circulaire oplossingen en helpen we je mee deze te implementeren, zoals bijvoorbeeld met handdoekinzameling en kringloopsluiting. Ook denken we mee over de stappen na de implementatie, zoals communicatie over je duurzame keuzes.

Maak een vrijblijvende afspraak met één van onze adviseurs en ontdek hoe WEPA helpt om een circulaire oplossing te realiseren die bijdraagt aan je duurzame doelstellingen.

Wanneer je hierover met ons in gesprek wilt, neem dan persoonlijk contact met mij op:
Lindie Feuler
op 20 oktober, 2020
Brand Management | Marketing Communication | Inbound Marketing | Buyer Journey