Van duurzaam naar circulair, waar begin je?

Als organisatie kan je er niet meer omheen: duurzaamheid en 'circulair' zijn onmiskenbare onderwerpen als je maatschappelijk verantwoord wil ondernemen. Bedrijven kijken in het kader van duurzaamheid vooral naar zaken als people, planet, profit – hoe kunnen we op sociaal en op milieu-niveau een duurzame onderneming zijn? In dit blog geef ik voorbeelden van hoe je daar als bedrijf concreet invulling aan kan geven door een circulaire toepassing.

Circulair ondernemen – hoe begin je?

Circulariteit is een manier om als organisatie je duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren. Het is namelijk een onderdeel van je duurzaam beleid. Hierin is een belangrijke rol weggelegd voor de facility manager. Hij of zij bepaalt namelijk welke producten en diensten worden ingekocht en wat er na gebruik met deze producten gebeurt.

Een laagdrempelige stap naar een circulaire toepassing is het in kaart brengen van de afvalstromen. Welke afvalstromen bestaan er in jouw organisatie? Wat is de impact van deze afvalstroom? Welke afvalstroom kan je gescheiden inzamelen? Kan deze afvalstroom grondstof zijn voor een ander product wat ik inkoop? En kan ik hierdoor vervolgens circulair gaan inkopen?

Wij als WEPA focussen ons vooral op papier, maar er zijn veel meer afvalstromen die je circulair kan maken. Bepaal dus welke producten je pand binnenkomen en verlaten en bedenk hoe je deze circulair kan maken. Hierin heb je verschillende gradaties:

  • Re-use: kan je het product, of onderdelen ervan, opnieuw gebruiken? In het kader van duurzaamheid is dit beter dan het product te reduceren tot grondstoffen om er iets nieuws van te maken. Hiervoor is namelijk nieuwe energie nodig.
  • Repair: kan het product gerepareerd worden? Hou er bij aankoop rekening mee dat producten makkelijk te onderhouden en te repareren zijn.
  • Recycle: Verwerking en hergebruik van producten. De grondstoffen die vrijkomen worden gebruikt voor de productie van nieuwe producten.

Hubspot_download whitepaper3Het sluiten van kringlopen

Wanneer een bedrijf circulair wil ondernemen, dan is het sluiten van kringlopen een optie. Een gesloten kringloop is wanneer een organisatie samen met haar leveranciers ervoor zorgt dat een product na gebruik, in plaats van als afval, als grondstof vrijkomt en uiteindelijk terugkomt als een “nieuw” product bij diezelfde organisatie. In onze ogen is dit de meest optimale situatie van circulair ondernemen.

Van circulaire ambitie naar facilitair beleid

Met het sluiten van kringlopen zorgen facility managers ervoor dat de duurzaamheidsdoelstellingen van een organisatie worden gehaald. Maar hoe pak je dit aan? Waar begin je? Deze whitepaper geeft meer inzicht in circulariteit, wat een circulaire ambitie inhoudt en hoe jij als facility manager, door het bepalen van het facilitair beleid een bijdrage levert aan de circulaire ambities van jouw organisatie.

Wanneer je hierover met ons in gesprek wilt, neem dan persoonlijk contact met mij op:
Mona van Dooren
op 23 februari, 2021
Account Manager BeLux | Sustainable Business Development