Cradle to cradle vs. Recycling: wat is het verschil?

Cradle to Cradle (C2C) richt zich op het productieproces van producten. De gedachte achter C2C is dat afval niet bestaat. Iedere eindfase van een product is de beginfase van een ander product. Het betekent dat grondstoffen volledig hergebruikt worden, zonder hun waarde te verliezen. Vaak wordt C2C benoemd als recycling, maar ze verschillen wezenlijk van elkaar.

Wat is Cradle to Cradle?

De letterlijke vertaling van Cradle to Cradle betekent van ‘wieg tot wieg’ – ieder product leidt uiteindelijk tot de productie van een nieuwe product. Deze gedachte komt uit de natuur waarbij afval niet bestaat, iedere eindfase is de beginfase van iets anders.

Lees hier hoe Cradle to Cradle past binnen de circulaire economie

Wanneer is een product 'Cradle to Cradle'? Er bestaan vijf niveaus van certificering, waarbij het doel is om door continue verbetering steeds verder te stijgen in certificeringsniveau. Daarbij wordt het product door EPEA beoordeeld op 5 categorieën:

  1. Gezonde materialen: alle gebruikte chemische ingrediënten zijn onschadelijk voor mens en milieu.
  2. Hergebruik van materialen: Alle materialen van het product krijgen na gebruik een nieuwe functie.
  3. Hernieuwbare energie: In het productieproces moet gebruik gemaakt worden van duurzame energiebronnen, zoals zonne-energie of water.
  4. Waterbeheer: Water in het productieproces moet op een verantwoorde en efficiënte manier gebruikt worden.
  5. Sociale rechtvaardigheid en bedrijfsethiek: bedrijven moeten aantonen dat zij de meest hoogstaande principes aanhouden in de verantwoordelijkheid naar hun personeel en alle andere mogelijke belanghebbenden.

C2C certificering-1

Wat is het verschil tussen Cradle to Cradle en recycling?

Er is sprake van recycling wanneer materialen hergebruikt worden in een andere vorm dan het oorspronkelijk product. Je verwerkt dus afvalstoffen, of eigenlijk reststromen, als grondstof. Met C2C wordt er in het productieproces al rekening gehouden dat het product na gebruik verwerkt kan worden in andere bruikbare producten of grondstoffen. Het grootste verschil zit hem dus in de benadering waarbij C2C de focus legt op het productieproces. Recycling is dus een onderdeel van het C2C proces en sluit juist heel goed aan bij deze filosofie.

Wanneer je hierover met ons in gesprek wilt, neem dan persoonlijk contact met mij op:
Lindie Feuler
op 19 maart, 2021
Brand Management | Marketing Communication | Inbound Marketing | Buyer Journey

Met handdoekrecycling naar een zero-waste toiletruimte

Rechtstreeks in je mailbox