Circulariteit in het onderwijs

Circulariteit staat bij steeds meer bedrijven hoog op de agenda. Het is de ambitie van Nederland om in 2050 volledig circulair te zijn. Dit dwingt het bedrijfsleven om na te denken hoe ze hun afvalstromen reduceren door deze te gebruiken als grondstof voor nieuwe producten.

Maar hoe zit het met onderwijsinstellingen? Deze hebben veelal dezelfde faciliteiten als bedrijven en daarmee ook vergelijkbare afvalstromen. Maar zijn daarmee ook dezelfde circulaire oplossingen van toepassing of gelden voor onderwijsinstellingen andere normen?

Circulaire oplossingen in het onderwijs

Door de transitie naar een circulaire economie krijgt duurzaamheid een steeds grotere rol binnen het onderwijs. Net als het bedrijfsleven zijn ook universiteiten, hoger- en middelbaar beroepsonderwijs en middelbare scholen op zoek naar mogelijkheden om circulariteit toe te passen.

Maar wat is er mogelijk op dat gebied voor het onderwijs? De quick wins zullen liggen in hergebruiken van afvalstromen zoals wegwerpbekers of kantoorpapier of archiefpapier, het tegengaan van verspilling in kantines en restaurants of in oplossingen als het leasen van meubilair.

Wij merken echter dat onderwijsinstellingen veel breder kijken naar circulaire oplossingen dan dat je terugziet bij organisaties in bijvoorbeeld de zakelijke dienstverlening. Met name de aanwezigheid van studenten, een generatie die zich enorm bewust is van duurzaamheid en klimaatverandering, stimuleert instellingen om alle mogelijkheden omtrent circulariteit te overwegen – alles kan en mag en er zijn geen tunnelvisies.

Neem als voorbeeld de Wageningen University & Research (WUR). De WUR is met drie organisaties een samenwerking aangegaan om een kringloop van papierproducten te maken. Hiermee willen ze invulling geven aan de ambitieuze doelstelling om in 2030 50% minder grondstoffen te gebruiken.

Een ander voorbeeld is CITAVERDE college, een onderwijsinstelling die focust op duurzaamheid en gezond en gelukkig leven. Zij focussen in hun onderwijs op duurzaamheid als één van de belangrijkste pijlers en vinden dat je dan ook aan de gebruikers moet laten zien dat je meent wat je zegt. Vanuit ecologisch, ideëel en economisch perspectief wil CITAVERDE toekomstige generaties bewust maken van zorgvuldig grondstoffengebruik. Naast een Cradle to Cradle lesprogramma, is de sanitaire inrichting ingevuld met BlackSatino en was de school pilotdeelnemer aan het circulaire handdoekrecyclingconcept.

Ontdek hoe je de beste circulaire oplossing voor jouw organisatie kiest

Circulair aanbesteden in het onderwijs

De uitdaging voor veel onderwijsinstanties zit in de huidige kennis omtrent circulariteit. Met name de bureaucratie die komt kijken bij openbare aanbestedingen vormt een struikelblok om de juiste en beste partners te vinden.

Kennisdeling is daarom enorm belangrijk. Door vóór het uitschrijven van een aanbesteding in gesprek te gaan met kennishouders omtrent circulariteit, doorloop je alle mogelijke stappen om meer circulair te worden zodat je dit vervolgens ook gericht uit kunt vragen.

Onze tip: laat je informeren en adviseren welke partijen er in de markt zijn, welke oplossingen en best practices van andere onderwijsinstellingen je als referentie kunt nemen. Hiermee stel je een betere uitvraag op, kom je met de juiste potentiële partners in gesprek en neem je uiteindelijk ook een goede beslissing.

Ontdek wat jij kan doen op het gebied van circulariteit.

Van basisscholen tot universiteiten, circulariteit kan in alle lagen van het onderwijs worden toegevoegd. Als facility manager speel jij een belangrijke rol in het realiseren van deze circulaire ambities.

Download direct het whitepaper 'Van circulaire ambitie naar facilitair beleid' en ontdek hoe jij ervoor zorgt dat het facilitaire beleid bijdraagt aan de duurzame ambities van jouw onderwijsinstelling.

Wanneer je hierover met ons in gesprek wilt, neem dan persoonlijk contact met mij op:
Elisabeth Beukers
op 01 maart, 2021
Accountmanager | Business developer | Circulaire economie | Kringloopconcepten |

Van circulaire ambitie naar facilitair beleid

Rechtstreeks in je mailbox