Circulair inkopen: wat is het en waarom is het belangrijk

Om circulariteit toe te passen binnen de organisatie zul je moeten bepalen hoe je een behoefte wilt invullen. Daarvoor moet je anders naar je inkoopprocessen kijken dan bij traditionele inkoop. Door circulair in te kopen leg je gedurende het inkoopproces de nadruk op het uitvragen van een oplossing en minder op het inkopen van een specifiek product.

Wat is circulair inkopen?

Circulair inkopen houdt in dat de oplossingen die worden ingekocht naast de gewenste functionaliteit, invulling geven aan circulaire toepassingen. Door andere inkoopcriteria te hanteren dan in een ‘traditioneel’ inkoopproces ben je in staat om de juiste circulaire oplossing te vinden voor jouw organisatie.

Waarom is circulair inkopen belangrijk?

Wanneer je circulariteit wil toepassen binnen jouw organisatie dan moet je anders naar een product of oplossing kijken. Niet de functionaliteiten, of de prijs van een product staan centraal, maar de verwachting die je van het product hebt. Prijs is dus niet leidend. Maar natuurlijk spelen kosten wel een rol, het gaat immers om inkopen. Maar hierbij moet je kijken naar de totale impact van de oplossing op alle directe én alle indirecte kosten. Dat laatste is uitdagend, maar wel noodzakelijk om je organisatie een stap verder te helpen.

Het vertrekpunt bij een circulair inkoopproces is bepalen hoe je een bepaalde behoefte wil invullen. Deze doelstelling vormt de uitvraag aan verschillende dienstverleners.

Doordat je anders naar producten kijkt, zal je ook het inkoopproces voor circulaire oplossingen anders moeten benaderen. Het voornaamste verschil met een 'traditioneel' inkoopproces is dat (potentiële) leveranciers en partners in een eerder stadium worden betrokken. Door hun adviezen en inzichten ben jij in staat om de mogelijkheden, om circulariteit in jouw organisatie toe te voegen, in kaart te brengen.

Benieuwd hoe je een circulair inkoopproces opzet? Wij hebben deze gids opgesteld om inkopers meer inzicht te geven in circulariteit en hoe ze de beste circulaire oplossingen vinden voor hun organisatie.

Wanneer je hierover met ons in gesprek wilt, neem dan persoonlijk contact met mij op:
Rob Stevens
op 12 maart, 2021
Head of Brands & Concept Development | Circular Economy | Sales & Marketing | Growth | Business Models

E-Guide
Realiseer een circulair inkoopproces